Lost Boys: Access to Secondary Education and Crime

Huttunen KristiinaPekkarinen TuomasUusitalo RoopeVirtanen Hanna

Abstract

We study the effect of post-compulsory education on crime by exploiting a regression discontinuity design generated by admission cut-offs to upper secondary schools in Finland. We combine data on school applications with data on criminal convictions and follow individuals for 10 years. Our results show that successful applicants are less likely to commit crimes during the first five years after admission. Crime is reduced both during and outside the school year, indicating that the channel through which schooling affects crime cannot be explained by incapacitation alone. We find no effect on crime committed after 6 years from admission.

Toisen asteen koulutuksen ulkopuolelle jäämisen vaikutus rikollisuuteen

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten ilman toisen asteen koulutuspaikkaa jääminen vaikuttaa nuoren todennäköisyyteen tehdä rikoksia. Tutkimuksessa hyödynnetään sisäänpääsyrajoja sekä regressioepäjatkuvuusmenetelmää koulutukseen pääsyn kausaalivaikutuksen estimoimiseksi. Tulokset osoittavat, että koulutuksen ulkopuolelle jääminen lisää nuoren todennäköisyyttä tulla tuomituksi käräjäoikeudessa peruskoulun päättymistä seuraavien 5 vuoden aikana. Rikoksen tekemisen todennäköisyys kasvaa sekä lukuvuoden aikana että kesälomalla. Toisen asteen koulutukseen valituksi tuleminen ei näyttäisi vaikuttavan rikollisuuteen enää 6–10 vuotta peruskoulun päättymisen jälkeen.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Toisen asteen koulutuksen vaikutus rikollisuuteen ja työelämään sijoittumiseen
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Working Papers 64
Päiväys
13.03.2019
Avainsanat
Rikollisuus, Koulutuksen tuotto, Sisäänpääsyrajat
Keywords
Crime, Education, School admission, Incapacitation, Human capital
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
K42, I2
Sivuja
47
Kieli
Englanti