Tutkimus- ja kehitystoiminnan kansainvälistyminen

Tiivistelmä

Tässä raportissa syvennetään tietoa Suomessa toimivien yritysten innovaatiotoiminnan kehityksestä. Tulosten mukaan suomalaisyritysten kaikesta t&k-toiminnasta noin 14–25 prosenttia tehdään nykyisin ulkomailla, jos Nokia jätetään tarkastelun ulkopuolelle. Kun Nokia otetaan mukaan, ulkomailla tehdyn t&k:n osuus nousee 53–65 prosenttiin. Ulkomaisen t&k:n osuus on noussut riippumatta siitä, otetaanko Nokia mukaan vai ei. Lisäksi tulokset osoittivat, että t&k-lukujen ulkopuolelle jää muuta innovaatiotoimintaa, joka on suuruudeltaan noin 1,8 miljardia euroa.

The Internationalization of R&D

Abstract

The aim of this paper is to broaden the knowledge concerning the development of Finnish firms’ innovation activities. The results show that during 2008–2017 the share of overseas R&D has risen. Currently, 14–25% of Finnish firms’ total R&D are conducted overseas. If Nokia is taken into account, the share of overseas R&D rises to 53–65%. Furthermore, the results suggest that Finnish firms invest approximately Eur 1.8 billion in innovation activities outside the traditional R&D definition.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 88
Päiväys
15.02.2019
Avainsanat
Tutkimus, Tuotekehitys, T&k, Kansainvälistyminen, Globalisaatio
Keywords
Research, Development, R&D, Company, BERD, Internationalization, Globalisation
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
O31, O32
Sivuja
15
Kieli
Suomi