Toisen asteen koulutuksen vaikutus rikollisuuteen ja työelämään sijoittumiseen
Ohjelma: Työmarkkinat ja osaaminen Tutkimus alkoi: 2016 Tutkimus päättyi: 2017 Tutkimusta sponsoroi: Strategisen tutkimuksen neuvosto

Tutkimuksesta vastaa:

Toisen asteen koulutuksen vaikutus rikollisuuteen ja työelämään sijoittumiseen

Toisen asteen koulutuksen vaikutus rikollisuuteen ja työelämään sijoittumiseen

Hankkeen tavoitteena on selvittää, miten toisen asteen yhteisvalinnassa menestyminen sekä peruskoulun jälkeisen tutkinnon suorittaminen vaikuttavat nuorten todennäköisyyteen tehdä rikoksia sekä heidän työmarkkinatulemiinsa. Noin neljä prosenttia peruskoulun päättävistä nuorista jää vuosittain toisen asteen yhteisvalinnassa ilman koulutuspaikkaa. Ilman tarjousta jääminen viivästyttää nuorten siirtymistä peruskoulun jälkeiseen koulutukseen sekä heikentää heidän todennäköisyyttään suorittaa mitään toisen asteen tutkintoa.

Koulutukseen osallistuminen ja tutkinnon suorittaminen voivat olla yhteydessä rikollisuuden kanssa useamman eri mekanismin kautta. Koulutus voi lisätä laillisesta työstä saatavia tuloja ja kasvattaa näin rikollisuuden vaihtoehtoiskustannuksia. Lisäksi koulutuksen on todettu kasvattavan kärsivällisyyttä sekä vähentävän riskinottohalua. Koulutus voi vaikuttaa todennäköisyyteen tehdä rikoksia myös vähentämällä rikollisuuteen käytettävissä olevaa aikaa.

Tässä hankkeessa hyödynnetään toisen asteen yhteisvalinnan sisäänpääsyrajojen luomia epäjatkuvuuksia yksilöiden todennäköisyydessä tulla valituksi koulutukseen sekä suorittaa toisen asteen tutkinto. Tutkimuksessa selvitetään toisen asteen koulutuksen kausaalivaikutuksia rikollisuuteen, työelämään osallistumiseen sekä tuloihin.

Tutkimus toteutetaan osana vuonna 2015 käynnistynyttä Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittamaa laajaa tutkimushanketta ”Syrjäytymisen estäminen – toimenpiteet ja mekanismit”, jota koordinoi Valtion taloudellinen tutkimuskeskus.

Tutkimuksesta vastaa: