Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen
Tutkimusryhmä: Makrotalous ja julkistalous Tutkimus alkoi: 2016 Tutkimus päättyi: 2019 Tutkimusta sponsoroi: Suomen Akatemia, Strategisen tutkimuksen neuvosto

Tutkimuksesta vastaa:

Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Osallistava terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Tutkimushankkeen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa terveys- ja hyvinvointierojen yksilöllisistä ja yhteiskunnallisista tekijöistä ja kehittää politiikkasuosituksia ja strategioita terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen tulevaisuudessa.

Hankkeessa kehitetään näyttöön perustuvia, eri kohderyhmiä puhuttelevia ja kustannusvaikuttavia menetelmiä terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Tutkimus kohdistuu riskiryhmiin: nuoriin, jotka eivät ole koulutuksessa, työssä eivätkä ammatillisessa harjoittelussa (NEET), työmarkkinatuen varassa oleviin henkilöihin, aikuisiin pakolaisiin, joilla on oleskelulupa, sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen monikäyttäjiin.

Tuloksia voidaan soveltaa myös kaikille suunnattuun toimintaan. Kehitettävät mallit perustuvat kokonaisvaltaiseen, mahdollistavaan ja osallistavaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen. Mallit kehitetään ja testataan PPP-yhteistyössä kolmella sotealueella (Eksote, Siun Sote ja KS-SOTE 2020) ja Kouvolan ja Vantaan kaupungeissa. Mallien kustannus-vaikuttavuus arvioidaan.

PROMEQ-konsortion johtaja on Marja Vaarama Itä-Suomen yliopistosta. Konsortioon kuuluvat Itä-Suomen yliopiston lisäksi Etla, Tampereen yliopisto, Nuorisotutkimusseura, Jyväskylän yliopisto ja Lapin yliopisto. Tarmo Valkonen johtaa yhtä tutkimushankkeen osaprojektia.

Tutkimuksesta vastaa:

Tutkimuksen puitteissa tehdyt julkaisut