Korkeakoulujen opiskelijavalinnat ja korkeakouluopintojen nopeuttaminen

Korkeakoulujen opiskelijavalinnat ja korkeakouluopintojen nopeuttaminen

Hankkeen tavoitteena oli selvittää, miten korkeakoulutukseen hakeutuminen ja pääsy ovat muuttuneet opiskelijavalintojen uudistusten ja muiden opintojen vauhdittamiseen liittyvien politiikkatoimien vaikutuksesta ja ovatko esitetyt tavoitteet nopean siirtymisen ja opintojen etenemisen suhteen toteutuneet; miten ja miltä osin tavoitteet ovat toteutuneet tai jääneet toteutumatta ja miksi; sekä mitä tulokset antavat aihetta odottaa uusimpien sekä suunnitteilla olevien uudistusten vaikutuksista.

Tavoitteena oli selvittää myös, miten hakujärjestelmä ja koulutukseen valikoituminen vaikuttavat alkuvaiheen opintojen etenemiseen ja miten valmennuskursseille osallistuminen vaikuttaa koulutuspaikan saamiseen – ja erityisesti voidaanko valmennuskurssien roolia opiskelijavalinnoissa vähentää.

Tutkimuksen teoreettisen viitekehyksen keskeiset käsitteet liittyvät nuorten koulutuspreferensseihin, valikoitumiseen ja koulutusmahdollisuuksien tasa-arvoon. Valmennuskurssien tarkastelun osalta myös rationaalinen valinta on yksi keskeinen käsite ja näkökulma.

Hanke sai rahoituksensa Valtioneuvoston kanslialta ja sen kestoaika oli toukokuusta 2016 maaliskuuhun 2018. Turun yliopiston koulutussosiologian tutkimuskeskus RUSE veti hanketta ja Etlasta mukana olivat Rita Asplund ja Pekka Vanhala.

Hankkeen loppuraportti julkaistiin 26.3.2018 ja on saatavilla täältä:

http://tietokayttoon.fi/julkaisu?pubid=25605

 

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta

Tutkimuksesta vastaa: