Opiskelijavalinnat ja korkeakouluopintojen nopeuttaminen

Ahola SakariAsplund RitaVanhala Pekka

Tiivistelmä

Selvityksessä tarkastellaan korkeakoulujen opiskelijavalintojen kehittämiselle asetettujen tavoitteiden toteutumista. Ensimmäisen osan tilastoselvityksessä analysoidaan sitä, miten ensikertalaisten asema opiskelijavalinnoissa on kehittynyt ja onko koulutukseen sijoittuminen nopeutunut. Erityiskysymyksinä on tarkasteltu siirtohakujen toimivuutta sekä eri valintatapojen vaikutuksia koulutukseen sijoittumiseen alkuvaiheen opintojen etenemiseen. Selvityksen toista osaa varten tehtiin kyselytutkimus valmennuskursseille osallistumisesta neljälle yliopistojen tieteenalalle hakeutuville (kasvatus-, kauppa-, lääke- ja oikeustiede). Kyselyllä haluttiin selvittää, miten laajaa valintakokeeseen valmentaville kursseille osallistuminen on, ketkä kursseille osallistuvat ja missä määrin valmennuskurssit parantavat koulutuspaikan saamisen todennäköisyyttä.

Higher Education Admissions and the Policy of Shortening Transition and Study Times

Abstract

This study analyses the objectives set for the reforms of the Finnish higher education admissions system. The first part, based on analysis of statistics and register data, looks at the situation of those seeking their first higher education place and the acceleration of the transition from secondary to higher education. In addition the study evaluates the functioning of transition applications and the effects of the different methods of selection on the outcome of admissions and study times. The second part reports findings from a survey of university applicants in four fields of study: education, economics, medicine and law. The empirical study examines the role and volume of private prep courses in higher education admissions, who participates, and how participation affects the outcomes of admissions.

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 25/2018.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Korkeakoulujen opiskelijavalinnat ja korkeakouluopintojen nopeuttaminen
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Päiväys
26.03.2018
Avainsanat
Korkeakoulut, opiskelijavalinnat, valmennuskurssit
Keywords
Higher education, student admission, prep courses
Sivuja
128
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Suomi
Julkaisu ladattavissa
julkaisut.valtioneuvosto.fi