Pääseekö yliopistoon, jos käy valmennuskurssin? – alustavia havaintoja

Tiedepolitiikka-lehti, 2/2017, s. 58-61, Tiedeliitto.

Päiväys: 28.08.2017   Liitteet: http://www.tiedeliitto.net/tiedepolitiikka_lehti/tp2_17.htm
Sivuja: 4
Kieli: Suomi
Other articles 772