Osaaminen ja niiden verkostovaikutukset alustataloudessa
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2016 Tutkimus päättyi: 2017 Tutkimusta sponsoroi: Tekes
Osaaminen ja niiden verkostovaikutukset alustataloudessa

Osaaminen ja niiden verkostovaikutukset alustataloudessa

Englanninkielinen Integrating platform competences toward network effects -hanke (lyhenne: iPlate) pyrkii selvittämään alustoihin liittyviä osaamisalueita eli niitä aineksia, joilla syntyy alustatalouden menestysresepti. Alustoja lähestytään hankkeessa interaktiivisina, monen osapuolen yhteistyöhön perustuvina markkinapaikkoina, joilla mahdollista saavuttaa verkostovaikutuksia. Tämä projekti keskittyy yrityksiin, jotka hyödyntävät verkostovaikutuksia ekosysteemien ja alustojen arvon luonnissa. Projektissa tunnistetaan ja täsmennetään uutta alustaosaamista. Tätä lähestytään digitaalisen pinon (digital stack) konseptilla, joka koostuu teknologisista ja liiketoiminnan kyvykkyyksistä sekä uudenlaisesta tuesta poliittiselle päätöksenteolle.

Projektin tulokset hyödyntävät: 1) suomalaisia yrityksiä integrointitoiminnassa ja erilaisten alustojen kehittämisessä ja orkestroinnissa verkostovaikutusten mahdollistamiseksi, sekä 2) suomalaista poliittista päätöksentekoa identifioimalla alustataloutta tukevia prosesseja, lähestymistapoja ja mekanismeja. Kotimaisten ja ulkomaisten tutkimuspartnereiden (TTY, VTT, ETLA) ja tutkimusprojektien lisäksi projektin yhteistyöverkostossa on mukana julkisia toimijoita, startuppeja ja muita skaalautuvaa yritystoimintaa tavoittelevia yrityksiä.

Tutkimuksen puitteissa tehdyt julkaisut