Etlan Hanna Virtasen tutkimus julkaistaan taloustieteen huippujournaalissa

Etlan tutkimuspäällikkö Hanna Virtasen tutkimus julkaistaan ”American Economic Journal: Applied Economics” – journaalissa. Journaali on soveltavan taloustieteen merkittävimpiä julkaisuja. Julkaistava tutkimus tuo uutta luotettavaa tutkimusnäyttöä ammatillisen koulutuksen hyödyllisyydestä nuorten työmarkkinamenestykselle myös pitkällä aikavälillä. Tutkimus on voittanut myös vuonna 2019 palkinnon työn taloustieteen vuosittaisessa konferenssissa.

Hanna Virtasen ja Mikko Sillimanin (Harvard University) tutkimuksessa Labor Market Returns to Vocational Secondary Education (Etla Working Papers 65) tarkastellaan ammatilliseen koulutukseen valittujen nuorten menestystä työurallaan suhteessa lukioon valittuihin.

Tutkimus keskittyy nuoriin, jotka hakivat sekä lukioon että ammatilliseen koulutukseen, ja joiden koulutusalan lopulta ratkaisivat käytetyt sisäänpääsyrajat. Tulokset osoittavat, että ammatilliseen koulutukseen valituksi tuleminen lisäsi sisäänpääsyrajan lähellä olevien nuorten vuosiansioita 7 prosentilla ainakin vielä 31-vuotiaana. Analyysissä ei löydetty myöskään viitteitä siitä, että ammatillisen koulutuksen positiivinen vaikutus katoaisi työuran edetessä. Ammatillisessa opiskelusta hyötyivät erityisesti ne nuoret, jotka hakivat ensisijaisesti ammatilliseen koulutukseen.

Toisen asteen koulutusvalinnan seurauksista on hyvin vähän luotettavaa tietoa.

Tutkimuksellisesti haasteena on Virtasen mukaan erityisesti se, että ammatilliseen ja lukiokoulutukseen valikoituvat nuoret ovat myös lähtökohdiltaan varsin erilaisia.

– Tutkimuksemme ottaa aiempaa paremmin huomioon erot nuorten lähtökohdissa hyödyntämällä sisäänpääsyrajojen aiheuttamaa satunnaisuutta siinä, kuka päätyy opiskelemaan ammatilliseen ja kuka lukiokoulutukseen. Vastoin alan tutkimuskirjallisuuden yleistä näkemystä tutkimuksemme osoittaa, että ammatillinen koulutus voi johtaa lukiota parempaan työllisyys- ja palkkakehitykseen myös pitkällä aikavälillä, Virtanen summaa.

Virtasen ja Sillimanin tutkimus on saanut näkyvyyttä ja arvostusta jo aiemmin. Heidän tutkimuksensa voitti parhaan posterin palkinnon vuonna 2019 Society of Labor Economists (SOLE) konferenssissa, joka on merkittävin vuosittain järjestettävä työn taloustieteen tapahtuma.

– Olemme tietysti todella iloisia, että tutkimuksemme on saanut tunnustusta ja erityisesti siitä, että se julkaistaan näin hyvässä journaalissa. Tutkimuksen saaminen laadukkaaseen julkaisuun on tutkijoille todella merkittävä asia. Se voi vaikuttaa mahdollisuuteen saada rahoitusta ja uskottavuutta tutkijayhteisössä sekä avata mahdollisuuksia hakea esimerkiksi akateemisia paikkoja, Virtanen sanoo.

Virtasen tutkimuskysymykset tulevat jatkossakin käsittelemään ammatillista koulutusta. Aihe on hänen mukaansa alitutkittu, vaikka se on myös keskeinen koulutuspolitiikan kohde.

 

American Economic Journal: Applied Economics on neljännesvuosittain vertaisarvioitava soveltavan taloustieteen akateeminen julkaisu. Journaalissa käsitellään esimerkiksi työn taloustieteen, koulutuksen, terveystaloustieteen ja empiirisen kansainvälisen kaupan tutkimuksia.

 

Lue myös:

Ammattikouluilla turhan huono maine – ammatillinen koulutus lisää ansioita ja sillä on kysyntää myös työn murroksessa

Etlan Hanna Virtanen on voittanut parhaan posterin palkinnon SOLE:ssa (ETLA-tiedote)