Ammatilliseen vai lukioon? Koulutusvalinta vaikuttaa työuralla menestymiseen

Tiivistelmä

Työn murros lisää kouluttautumisen tarvetta, ja työmarkkinoilla menestyminen edellyttää jatkossa vähintään toisen asteen tutkintoa. Kuitenkin myös sillä, minkä toisen asteen tutkinnon nuoret suorittavat, voi olla suuri merkitys: ammatillinen ja lukiokoulutus johtavat varsin erilaisille koulutus- ja urapoluille. Ammatillisella koulutuksella on Suomessa kansainvälisesti verrattuna iso rooli toisen asteen koulutuksessa ja sen kyvyllä tuottaa työelämässä tarvittavaa osaamista onkin näin ollen suuri merkitys Suomen kilpailukyvyn ja talouskasvun kannalta.

Tuoreessa tutkimuksessamme Silliman ja Virtanen (2019) kykenemme aiempaa kirjallisuutta paremmin ottamaan huomioon erot nuorten lähtökohdissa ja siten tarkastelemaan sitä, mikä on ammatillisen koulutusvalinnan kausaalinen vaikutus myöhempiin ansiotuloihin (ja työllisyyteen). Tulokset osoittavat, että ammatilliseen koulutukseen sijoittuminen lisää vuosiansioita 31-vuotiaana noin 2 000 euroa (7 %) verrattuna tilanteeseen, että nuori olisikin jatkanut lukioon. Tutkimuksen perusteella näyttää myös selvältä, että ammatillista koulutusta tarvitaan merkittävissä määrin jatkossakin. Olisikin suotavaa, että koulutusmuodon tarjonnasta ja laadusta pidetään tehokkaasti huolta, jotta se pysyisi houkuttelevana vaihtoehtona nuorille.

Vocational or General Education? The Effect Upper Secondary Education Track Choice

Abstract

In response to recent technological changes and the worsening outcomes of non-college educated workers, governments around the world are becoming more interested in whether different types of secondary education (vocational vs. general) might play a role in providing young people the skills they need to succeed after they graduate. Silliman and Virtanen (2019) studies labor-market returns to vocational versus general education – using a quasi-experiment created by the centralized admission process in Finland.

Admission to the vocational track increases annual income by 7 percent at age 31, and the benefits show no signs of diminishing with time. Moreover, admission to the vocational track does not increase the likelihood of working in jobs at risk of replacement by automation or offshoring. We observe significantly larger returns for people who express a preference for vocational education in their applications to secondary school and whose previous school performance was mediocre (at best). These findings, coming from a period characterized by rapid technological change, provide new evidence that vocational track may offer an important pathway into the labor market.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Polkuja työhön: ammattirakenteen muutos haastaa osaamisen
Tutkimusryhmä
Työmarkkinat ja koulutus
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 81
Päiväys
06.08.2019
Avainsanat
Inhimillinen pääoma, Koulutuksen tuotot, Toinen aste, Ammatillinen koulutus, Koulutusvalinnat, Hakutoiveet, Työn murros, Ansiotulot
Keywords
Human capital, Returns to education, Upper secondary education, Vocational education, School choices, Application preferences, Technological change, Earnings
ISSN
2323-2463
JEL
I26, J24, J31, C31, J23, I24
Sivuja
9
Kieli
Suomi