Suomen tuotanto laskee tammikuussa, ennustaa rekkaliikenteen talouden pikaennakko

Rekkaliikenteeseen perustuva talouden pikaennakko ennustaa tuotannon laskun jatkuvan edelleen Suomessa tammikuussa. Työpäiväkorjatun tuotannon ennustetaan laskevan tammikuussa 0,3 prosenttia verrattuna viime vuoden alkuun. Lasku on kuitenkin maltillisempaa kuin viime vuoden lopulla: edellisessä pikaennakossa lokakuussa tuotannon ennustettiin laskeneen 2,8 prosenttia. Ennuste perustuu Fintrafficin julkaisemaan dataan.

Talouden suhdanteita ennustavan menetelmän taustalla on Etlan ja Tilastokeskuksen kehittämä ennustemalli, joka perustuu Uudenmaan rekkaliikenteen volyymeihin liikenteen automaattisissa mittauspisteissä (Fintrafficin ylläpitämät LAM-mittauspisteet). Käytettävä malli sisältää rekkaliikenteen volyymin lisäksi Euroopan komission julkaiseman taloudellisen indikaattorin (ESI) Suomen tiedot.

Kuvio 1 näyttää tuotannon suhdannekuvaajan (TSK) ja ennustemallin välisen merkittävän korrelaation.

Kuvio 1. Tuotannon suhdannekuvaajan (TSK) vuosimuutos sekä pikaennakkomallin ennusteet vuosimuutokselle, %, 2006M01-2021M01*

 

Talouden suhdanteita kuvaavan menetelmän ovat kehittäneet Etlan tutkija Paolo Fornaro ja Tilastokeskuksen yliaktuaari Henri Luomaranta.

Etlan tutkija Paolo Fornaro.

 

*2020M12 ja 2021M01 pikaennakkomallin ennusteet

 

Edellinen pikaennakko

Tilastokeskus 1.2.2021