Rekkaliikenteeseen perustuva talouden pikaennakko ennustaa tuotannon laskun jatkuvan yhä lokakuussa

Tuotannon ennustetaan laskevan Suomessa lokakuussa edelliseen vuoteen verrattuna, selviää talouden pikaennakosta. Työpäiväkorjatun tuotannon ennustetaan laskeneen lokakuussa 2,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Lasku on voimakkaampaa kuin syyskuussa, jolloin tuotannon ennustettiin laskevan hyvin maltillisesti, 0,1 prosenttia, viime vuoden syyskuuhun verrattuna. Ennuste perustuu Traffic Management Finlandin julkaisemaan dataan.

Talouden suhdanteita ennustavan menetelmän taustalla on ETLA:n ja Tilastokeskuksen kehittämä ennustemalli, joka perustuu Uudenmaan rekkaliikenteen volyymeihin liikenteen automaattisissa mittauspisteissä (Traffic Management Finlandin ylläpitämät LAM-mittauspisteet). Käytettävä malli sisältää rekkaliikenteen volyymin lisäksi Euroopan komission julkaiseman taloudellisen indikaattorin (ESI) Suomen tiedot. Syyskuun ESI on todellisen arvon puuttumisen johdosta ennuste.

Alla oleva kuvio näyttää tuotannon suhdannekuvaajan (TSK) ja ennustemallin välisen merkittävän korrelaation.

Tuotannon suhdannekuvaajan (TSK) vuosimuutos sekä pikaennakkomallin ennusteet vuosimuutokselle, %, 2006M01–2020M10*

 

EDELLINEN PIKAENNAKKO

TILASTOKESKUS 30.10.2020

 

*2020M09 ja 2020M10 pikaennakkomallin ennusteet