Rekkaliikenteeseen perustuva talouden pikaennakko ennustaa tuotannon laskevan syyskuussa maltillisesti

Talouden pikaennakko ennustaa tuotannon laskun jatkuvan yhä Suomessa, mutta lasku jää syyskuussa enää pieneksi. Työpäiväkorjatun tuotannon ennustetaan laskeneen syyskuussa 0,1 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Ennuste perustuu Traffic Management Finlandin julkaisemaan dataan.

Talouden suhdanteita ennustavan menetelmän taustalla on Etlan ja Tilastokeskuksen kehittämä ennustemalli, joka perustuu Uudenmaan rekkaliikenteen volyymeihin liikenteen automaattisissa mittauspisteissä (Traffic Management Finlandin ylläpitämät LAM-mittauspisteet). Käytettävä malli sisältää rekkaliikenteen volyymin lisäksi Euroopan komission julkaiseman taloudellisen indikaattorin (ESI) Suomen tiedot. Syyskuun ESI on todellisen arvon puuttumisen johdosta ennuste.

Alla oleva kuvio näyttää tuotannon suhdannekuvaajan (TSK) ja ennustemallin välisen merkittävän korrelaation.

Tuotannon suhdannekuvaajan (TSK) vuosimuutos sekä pikaennakkomallin ennusteet vuosimuutokselle, %, 2006M01-2020M09*

*2020M08 ja 2020M09 pikaennakkomallin ennusteet

EDELLINEN PIKAESTIMAATTI

TILASTOKESKUS 28.9.2020