Rekkaliikenteeseen perustuva talouden pikaennakko ennustaa tuotannon laskevan vielä elokuussakin

Talouden pikaennakko ennustaa tuotannon laskevan Suomessa vielä elokuussakin. Työpäiväkorjatun tuotannon ennustetaan laskeneen elokuussa 4,8 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna. Ennuste perustuu Traffic Management Finlandin julkaisemaan dataan.

Toukokuussa samaisessa pikaennakossa ennustettiin tuotannon laskeneen 4,2 prosenttia ja kesäkuussa 2,3 prosenttia edellisen vuoden vastaaviin kuukausiin verrattuna. Heinäkuussa loma-aikana talouden pikaennakkoa ei julkaistu.

Talouden suhdanteita ennustavan menetelmän taustalla on Etlan ja Tilastokeskuksen kehittämä ennustemalli, joka perustuu Uudenmaan rekkaliikenteen volyymeihin liikenteen automaattisissa mittauspisteissä (Traffic Management Finlandin ylläpitämät LAM-mittauspisteet). Käytettävä malli sisältää rekkaliikenteen volyymin lisäksi Euroopan komission julkaiseman taloudellisen indikaattorin (ESI) Suomen tiedot.

Alla oleva kuvio näyttää tuotannon suhdannekuvaajan (TSK) ja ennustemallin välisen merkittävän korrelaation:

 

Tuotannon suhdannekuvaajan (TSK) vuosimuutos sekä pikaennakkomallin ennusteet vuosimuutokselle, %, 2006M01-2020M08*

 

*2020M07 ja 2020M08 pikaennakkomallin ennusteet

 

EDELLINEN PIKAESTIMAATTI

TILASTOKESKUS 27.8.2020