Rekkaliikenteeseen perustuva talouden pikaennakko ennustaa tuotannon laskevan touko- ja kesäkuussa

Talouden pikaennakko ennustaa tuotannon laskevan Suomessa sekä touko- että kesäkuussa. Tuotannon ennustetaan laskeneen toukokuussa 4,2 prosenttia ja laskevan kesäkuussa 2,3 prosenttia edellisen vuoden vastaaviin kuukausiin verrattuna. Ennuste perustuu Traffic Management Finlandin julkaisemaan dataan.

Talouden suhdanteita ennustavan menetelmän taustalla on ETLA:n ja Tilastokeskuksen kehittämä ennustemalli, joka perustuu Uudenmaan rekkaliikenteen volyymeihin liikenteen automaattisissa mittauspisteissä (Traffic Management Finlandin ylläpitämät LAM-mittauspisteet). Käytettävä malli sisältää rekkaliikenteen volyymin lisäksi Euroopan Komission julkaiseman taloudellisen indikaattorin (ESI) Suomen tiedot.

Ennusteet perustuvat etenkin kesäkuun osalta rajalliseen tietomäärään, sillä kesäkuun puolella on saatavilla vasta kuuden työpäivän tiedot. Tämä voi johtaa ennusteiden revisoitumiseen myöhemmässä vaiheessa, kun tietoja on saatavilla enemmän.

Kesäkuun ennustetta päivitetään kuukauden kuluessa, kun tietoja kerääntyy enemmän. Alla oleva kuvio 1 näyttää tuotannon suhdannekuvaajan (TSK) ja ennustemallin välisen merkittävän korrelaation.

Kuvio 1: Tuotannon suhdannekuvaajan (TSK) vuosimuutos sekä pikaennakkomallin ennusteet vuosimuutokselle. Muutokset prosenttimääräisinä.

 

EDELLINEN PIKAESTIMAATTI

 

TILASTOKESKUS 10.6.2020