Rekkaliikenteeseen perustuva talouden pikaennakko ennustaa tuotannon laskevan huhti- ja toukokuussa

Traffic Management Finlandin dataa hyödyntävä talouden estimaatti ennustaa tuotannon laskevan Suomessa sekä huhti- että toukokuussa. Tuotannon ennustetaan laskeneen huhtikuussa 3,4 prosenttia ja laskevan toukokuussa 5,4 prosenttia edellisen vuoden vastaaviin kuukausiin verrattuna.

Talouden suhdanteita kuvaavan menetelmän taustalla on Etlan ja Tilastokeskuksen kehittämä ennustemalli, joka perustuu Uudenmaan rekkaliikenteen volyymeihin liikenteen automaattisissa mittauspisteissä (Traffic Management Finlandin ylläpitämät LAM-mittauspisteet). Käytettävä malli sisältää rekkaliikenteen volyymin lisäksi Euroopan komission julkaiseman taloudellisen indikaattorin (ESI) Suomen tiedot.

Ennusteet perustuvat etenkin toukokuun osalta rajalliseen tietomäärään, sillä toukokuun puolella on saatavilla vasta neljän työpäivän tiedot. Tämä voi johtaa ennusteiden tarkentumiseen eli revisoitumiseen myöhemmässä vaiheessa, kun tietoja on saatavilla enemmän.

Toukokuun ennustetta päivitetään kuukauden kuluessa, kun tietoja kerääntyy enemmän. Alla oleva kuvio 1 näyttää tuotannon suhdannekuvaajan (TSK) ja ennustemallin välisen merkittävän korrelaation.

 

Figure 1: Year-on-year growth rate of the TIO and predictions obtained from the model. Both are expressed in percentage points.

 

EDELLINEN PIKAESTIMAATTI

TILASTOKESKUS 8.5.2020