Etlan Paolo Fornaron tutkimus julkaistu arvostetussa akateemisessa journaalissa

Etlan tutkija Paolo Fornaron tutkimus on julkaistu arvostetussa akateemisessa journaalissa European Journal of Political Economy. Julkaistussa tutkimuksessa tarkastellaan työmarkkinoiden mikrodynamiikan yhteyttä populismin kannatukseen Suomessa.

Paolo Fornaron ja Antti Kaihovaaran artikkeli ”Microdynamics, granularity and populism: the Finnish case” tarkastelee työ- ja työntekijävirtojen ja populismin kannatuksen välistä yhteyttä Suomessa. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, voidaanko mikrodynaamisilla mittareilla selittää populismin kannatusta. Tutkimus toteutettiin tarkastelemalla Perussuomalaisten kuntatason kannatusta vuoden 2011 ja 2015 eduskuntavaaleissa.

Yksi kiinnostavista tutkimustuloksista oli esimerkiksi tilastollisesti merkittävä yhteys populismin kannatuksen ja työpaikkojen vaihtuvuuden välillä. Jäykät työmarkkinat ja negatiiviset shokit taloudessa, kuten esimerkiksi tehtaan sulkeminen, näkyivät Perussuomalaisten kannatuksena. Työmarkkinoiden dynaamisuuden lisääntyminen taas merkitsi alhaisempaa populismin tukemista.

Julkaistu tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa ”Tackling Biases and Bubbles in Participation (BIBU)” -tutkimushanketta, jossa tarkastellaan Suomen kansalaisuuden dynamiikkaa. Etlan lisäksi hankkeessa mukana ovat Helsingin yliopisto, Tampereen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Turun yliopisto, Stanfordin yliopisto ja Demos Helsinki. Tutkimushankkeessa Etlan Fornaro tutkii alueellisen eriarvoisuuden vaikutusta erityisesti juuri äänestyskäyttäytymiseen.

Fornaro on erityisen iloinen juuri tämän tutkimuksen julkaisusta akateemisessa journaalissa.

– On aina mukavaa saada oma tutkimus julkaistua akateemisessa journaalissa. Olen kuitenkin erityisen iloinen juuri tämän tutkimusprojektin valmistumisesta, koska kyseessä on monitieteinen tutkimus. Työskentely yhdessä valtiotieteilijä Antti Kaihovaaran kanssa oli rikastuttava kokemus ja toivonkin, että tutkimuksen monitieteisyys auttaa tavoittamaan laajemman aiheesta kiinnostuneen yleisön, Fornaro sanoo.

 

European Journal of Political Economy on neljännesvuosittain vertaisarvioitu akateeminen journaali, joka keskittyy taloudellisten ilmiöiden tutkimukseen, kuten esimerkiksi kollektiiviseen päätöksentekoon, poliittiseen käyttäytymiseen ja instituutioiden rooliin.