Etla mukana Tutkitun tiedon teemavuodessa

Suomalaiset taloudelliset tutkimuslaitokset Etla, PT, PTT ja VATT järjestävät vuonna 2021 yhteistyönä hankkeen, jossa edistetään soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen tunnettuutta Suomessa ja houkutellaan nuoria taloustieteen pariin. Taloustieteen taju -hankkeessa käsitellään mm. infografiikan, videoiden ja livetilaisuuksien avulla erityisesti nuoria kiinnostavia taloustieteen aiheita ja alan tutkimusta. Taloustutkimuslaitosten organisoima hanke on osa Suomen Akatemian Tutkitun tiedon teemavuotta 2021.

Taloustieteen taju -niminen hanke toteutetaan Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etlan, Palkansaajien tutkimuslaitos PT:n, Pellervon taloustutkimus PTT:n ja Valtion taloudellisen tutkimuskeskus VATT:n yhteisponnistuksena. Taloustieteen tajun tarkoituksena on edistää soveltavan taloustieteellisen tutkimuksen tunnettuutta Suomessa sekä yleistajuistaa alan tutkimusta. Kampanjan sisällöt sopivat kaikille soveltavasta taloustieteestä ja sen mahdollisuuksista kiinnostuneille, mutta erityisenä kohderyhmänä ovat nuoret. Hankkeessa pyritään innostamaan nuoria taloustieteen pariin ja osoittamaan, miten moninaiset mahdollisuudet ympäröivän todellisuuden ymmärtämiseen taloustieteellä on. Hanke kestää koko vuoden 2021.

Tutkimuslaitokset tuottavat yhdessä taloustieteellisen työkalupakin yhteiskunnan ymmärtämiseen. Työkalupakin aiheet ovat nuoria koskettavia, kuten ruoka, asuminen, ilmastonmuutos ja työelämä. Käsiteltäviä aiheita nostetaan kunkin tutkimuslaitoksen mielenkiintoisista tutkimushankkeista. Etla tuo hankkeeseen mukaan esimerkiksi ilmastonmuutos- ja työelämätutkimusta sekä erityisesti nuoriin keskittyvän ERASMUS-tutkimushankkeen.

Taloustieteelliseen työkalupakkiin kuuluu esimerkiksi tutkimuslaitosten yhteinen verkkosivu, erilaisia visailuja, somessa helposti jaettavaa infografiikkaa ja videoita sekä opiskelijoille suunnattuja webinaareja ja livetilaisuuksia. Hankkeessa pyritään myös innostamaan yleisöjä ideoimaan ja tarjoamaan käsiteltäviä näkökulmia koko vuoden kestävän hankkeen aikana.

Kyseessä on ainutlaatuinen taloustieteen tutkimuslaitosten yhteistyö, jota tullaan jatkamaan myös teemavuoden jälkeen. Hankkeen sisällöt ovat maksuttomia ja kaikille avoimia. Hankkeessa pyritään vahvistamaan myös yhteistyötä mm. opiskelijoiden ja ainejärjestöjen kanssa.

Ensimmäisiä sisältöjä ja soveltavan taloustieteen hurraahuutoja on luvassa keväällä 2021. Taloustieteen taju-hanketta tukee Yrjö Jahnssonin Säätiö.

 

Tutkitun tiedon teemavuosi on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen Akatemian ja Tieteellisten seurain valtuuskunnan yhteinen hanke, jonka tavoitteena on tehdä tutkitusta tiedosta entistä näkyvämpää ja saavutettavampaa sekä tiivistää tutkitun tiedon parissa toimivien yhteistyötä.