ANGLE: Talousosaamisen parantaminen elinkaaren tärkeissä päätöstilanteissa
Tutkimusryhmä: Makrotalous ja julkistalous Tutkimus alkoi: 2020 Tutkimus päättyi: 2023 Tutkimusta sponsoroi: Euroopan Unionin Erasmus+ ohjelma

Tutkimuksesta vastaa:

ANGLE: Talousosaamisen parantaminen elinkaaren tärkeissä päätöstilanteissa

ANGLE: Talousosaamisen parantaminen elinkaaren tärkeissä päätöstilanteissa

Viimeisimmistä OECD:n PISA ja PIAAC raporteista käy ilmi, että monilla nuorilla ei ole riittävää talousosaamista ja tällä on yleensä negatiivisia vaikutuksia nuorten tulevaisuuteen. Talousosaamisen avulla nuori pystyy tekemään järkeviä taloudellisia ratkaisuja yksilön elinkaaren eri vaiheisiin kuuluvissa tärkeissä päätöstilanteissa, kuten esimerkiksi siirtymässä koulusta työelämään sekä osallistumisessa työmarkkinoille. Talousosaaminen auttaa rahanhallinnassa, säästämisessä ja sijoittamisessa sekä lainanotossa ja velanhoidossa estäen näin mahdollisesti peruuttamattomat virheet.

ANGLE (A Network Game for Life-cycle Education) -tutkimushankkeen pääasiallisena tavoitteena on edistää ja tehostaa nuorten talousosaamista. Tutkimushankkeen lähtökohtana on kuvata ensin taloudelliset päätökset osana elinkaaren suunnittelua ja sen jälkeen opastaa tarkemmin neljän keskeisen päätöksen tekemisessä. Näitä päätöksiä ovat: koulutuksen jatkaminen vai työelämään siirtyminen, säästäminen vai sijoittaminen, kodin ostaminen vai vuokraaminen sekä työnteon jatkaminen vai eläkkeelle jääminen. Elinkaariajattelun avulla nuori pystyy hahmottamaan pitkän tähtäimen päätöksiä ja niiden seurauksia.

Hankkeessa nuorten talousosaamista pyritään parantamaan erilaisilla oppimista helpottavilla teknologisilla innovaatioilla, kuten peleillä ja verkkotyökaluilla, jotka mahdollistavat oppimisen aktiivisen osallistumisen kautta. Hankkeessa tuotetut oppimateriaalit tehdään yhteistyössä hankkeen pääasiallisen kohderyhmän eli ensimmäisen vuoden korkeakouluopiskelijoiden kanssa. Opiskelijoiden osallistumisen ja heidän antamansa palautteen kautta tuotoksia muokataan palvelemaan paremmin nuorta kohderyhmää niin kielen kuin näkökulmienkin osalta. Hankkeen tarkoituksena on edistää taloudellista ja sosiaalista osallisuutta, ja pyrkimyksenä on tavoittaa myös epäedullisessa asemassa olevat nuoret, jotka jäisivät muuten tällaisen tiedon ulkopuolelle.

Etlan lisäksi hankkeeseen osallistuvat CeRP (Collegio Carlo Alberto), National Institute for Family Finance Information (Nibud), Palermo Urban Solutions Hub (PUSH), ST Skills Together Srls, Tilburgin yliopisto, Varsovan kauppakorkeakoulu ja Paris Dauphinen yliopisto.

Lisätietoja:

Hankkeen kotisivut (englanniksi)

ANGLE suomenkielinen esite

ANGLE FACTSHEET 1: Improving youth financial literacy through games

Suomenkielinen esitesarja: “Ota vastuu elinkaarestasi”

Esite1: Elinkaaripäätökset

Esite2: Opiskelu

Esite3: Säästäminen

Esite4: Asuminen

Esite5: Eläkkeelle

 

Webinar “Playing economics: innovative methods to spread financial literacy”

 

Somevideo hankkeessa tehdyn lautapelin pelaamistilaisuudesta 10.10.2022

Tutkimuksesta vastaa: