Ylennykset, palkat ja työntekijöiden yritysten välinen liikkuvuus
Tutkimusryhmä: Työmarkkinat ja koulutus Tutkimus alkoi: 2017 Tutkimus päättyi: 2023 Tutkimusta sponsoroi: Suomen Akatemia

Tutkimuksesta vastaa:

Ylennykset, palkat ja työntekijöiden yritysten välinen liikkuvuus

Ylennykset, palkat ja työntekijöiden yritysten välinen liikkuvuus

Hankkeessa laajennetaan ura- ja palkkadynamiikkaa koskevaa tutkimusta huomioimalla myös henkilöiden liikkuvuus työpaikkojen välillä. Tämä on yksi merkittäviä avoimia kysymyksiä henkilöstön taloustieteen piirissä. Hankkeen ensimmäisessä osassa tutkimme yritysten sisäisen urakehityksen ja yritysten välisen liikkuvuuden välistä yhteyttä kahdella toisiaan täydentävällä tavalla. Ensiksi, laajennamme urakehitystä koskevia teoreettisia malleja sisältämään myös yritysten välisen liikkuvuuden. Toiseksi, laajennamme ammattien välistä liikkuvuutta kuvaavia malleja käsittämään myös hierarkkisen urakehityksen. Hankkeen toisessa osassa kehitämme ja testaamme uusia menetelmiä erilaisten ylennyksiä kuvaavien mallien empiiriseksi erottelemiseksi. Aiemmin olemme näyttäneet, kuinka tietyt ylennysmallit voidaan erotella toisistaan. Tässä hankkeessa laajennamme näitä menetelmiä kattamaan useampia malliperheitä.

Tutkimuksesta vastaa: