Teollisuus ja data
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2019 Tutkimus päättyi: 2019 Tutkimusta sponsoroi: Sitra
Teollisuus ja data

Teollisuus ja data

Tieto- ja viestintätekniikkaa (ICT) on jo pitkään tutkittu yhtenä yritystoiminnan muotona. Tiedon jakaminen on hiljattain noussut tärkeäksi yhteistyömuodoksi teollisuusyritysten välillä. Tässä tutkimushankkeessa keskitytään ensimmäistä kertaa tiedon jakamisen vaikutuksiin yrityksen tuloksille ja kasvulle.

Tutkimuksen tarkoituksena on saada uutta tietoa datan jakamista varten kehitetystä liiketoimintatavan rakentamisesta teollisuus- ja palveluyrityksissä. Hankkeessa tutkitaan sekä yrityksen sisäisiä kuin ulkoisia resursseja. Tutkimusta tehdään niin toimiala- kuin yritystasolla sekä Suomen, että EU27-tasolla. Tutkimuksen tavoitteena on vastata kysymyksiin, millaiset ovat tiedon jakamisen mahdollisuudet sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla.