Vapaa poisto-oikeus, investoinnit ja kansantalous
Tutkimusryhmä: Makrotalous ja julkistalous Tutkimus alkoi: 2019 Tutkimus päättyi: 2019 Tutkimusta sponsoroi: TT-säätiö
Vapaa poisto-oikeus, investoinnit ja kansantalous

Vapaa poisto-oikeus, investoinnit ja kansantalous

Vapaalla poisto-oikeudella tarkoitetaan yritysten mahdollisuutta poistaa investoinnin hankintameno yhteisöverotuksessa haluamassaan aikataulussa.

Hanke käy läpi kansainvälisen yritysverotusta koskevan talousteoreettisen tutkimuskirjallisuuden vapaata poisto-oikeutta koskevat keskeiset johtopäätökset. Hankkeessa tehdään myös katsaus aiheen empiiriseen tutkimuskirjallisuuteen.

Hankkeessa arvioidaan miten vapaa poisto-oikeus vaikuttaisi investointien tuoton ns. efektiivisen verotukseen Suomen verojärjestelmässä sekä listatuissa että listaamattimissa yrityksissä erilailla oletuksilla esimerkiksi siitä, miten yritys rahoittaa investointinsa.

Uudella yritysten investointikannustimia kuvaavalla dynaamisella mallilla tarkastelellaan, miten erilaiset rahoitusrajoitteet vaikuttavat investoinnin tuottovaatimukseen ilman vapaata poisto-oikeutta ja sen kanssa. Tavanomaiset arviot investointien efektiivisestä verotuksesta eivät huomioi rahoitusrajoitteita. Mallilla tarkastellaan myös vapaata poisto-oikeutta julkisen talouden kannalta.