Taloudellinen analyysi verotuksen alalta

Taloudellinen analyysi verotuksen alalta

Tämä tutkimus keskittyy globaalien suuntausten ja verotuksen vuorovaikutukseen. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa muutoksen tekijöitä, analysoida niiden vaikutuksia verotulojen tasoon ja rakenteeseen sekä kehittää tulevaisuuden skenaarioita ja niiden vaikutuksia veropolitiikan päättäjiin. Painopiste on muutoksen ajajissa, joita ovat muun muassa ilmastomuutos ja ympäristön ulkoisiet vaikutukset, tekniikka, väestötiedot ja geopoliittinen maisema. Perimmäisenä tavoitteena on tukea komission työtä verojärjestelmiemme kestävyyden turvaamiseksi.

Tutkimuskumppanit ovat monitieteisiä ja niihin kuuluu useita taloustieteilijöitä, joilla on sekä vahva julkisen talouden tausta että kokemusta mikrosimulaation, laskettavissa olevan yleisen tasapainoin (CGE) tai makroekonometristen mallien rakentamisesta ja käyttämisestä. Tutkimuksessa hyödynnetään myös tulevaisuudentutkimuksen, sosiologian ja verolainsäädönnön aloilta saatavaa tietoa. Monitieteinen lähestymistapa antaa mahdollisuuden analysoida suuntauksia ja skenaarioita ja pyrkiä mallintamaan ja määrittämään määritettyjen kysymysten vaikutuksia verotuloihin ja veropolitiikan suunnitteluun.

Etla johtaa tutkimusta ja työskentelee yhdessä
IHS:n,
CASE:n,
CPB:n,
DONDENA:n ja
PWC:n kanssa.

Tutkimuksesta vastaa: