EU:n kauppasopimusten taloudelliset vaikutukset Suomelle
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2019 Tutkimus päättyi: 2019 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)

Tutkimuksesta vastaa:

EU:n kauppasopimusten taloudelliset vaikutukset Suomelle

EU:n kauppasopimusten taloudelliset vaikutukset Suomelle

Hankkeen päämäärä on arvioida EU:n vapaakauppasopimusten taloudellisia vaikutuksia Suomelle. Vapaakauppasopimukset ovatkin keskeisessä osassa talouskasvun ja työllisyyden turvaamisessa. Sopimusten taloudellisten vaikutuksien arvioinnilla on siksi tärkeä rooli tulevan politiikan tukemisessa.

Euroopan unionilla, ja Suomella sen jäsenenä, on tällä hetkellä bilateraalisia vapaakauppasopimuksia 70 eri maan kanssa. Euroopan komissio on myös hiljattain päässyt yhteisymmärrykseen uusista vapaakauppasopimuksista Japanin, Singaporen ja Vietnamin kanssa sekä Meksikon kanssa voimassa olleen sopimuksen modernisoimisesta.

Lisäksi parhaillaan on käynnissä neuvottelut uusista sopimuksista monien osapuolien kuten MERCOSUR:in, Indonesian, Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Uusien vapaakauppasopimusten on määrä astua voimaan vuonna 2019. Euroopan komissio on arvioinut vapaakauppasopimusten vaikutuksia EU-tasolla. Niiden vaikutuksista juuri Suomen talouteen ei kuitenkaan ole tehty tutkimusta.

On oleellista tutkia vapaakauppasopimusten vaikutuksia laaja-alaisesti sillä vaikutukset esimerkiksi ulkomaankaupalle eivät aina ole pelkästään positiivisia. Vapaakauppasopimus voi nimittäin esimerkiksi toimia korvikkeena Maailman kauppajärjestö WTO:n sääntöjen täydelle täytäntöönpanolle, tai se voi ohjata kauppaa uudelleen sen luomisen sijasta.

Analyysimme tärkein tavoite on vapaakauppasopimusten kaupankäyntiin, bruttokansantuotteeseen ja työllisyyteen kohdistamien vaikutusten tutkiminen. Keskitymme jo olemassa olevien sekä pian Japanin, Singaporen, Vietnamin ja Meksikon kanssa voimaan tulevien sopimusten arviointiin.

Tutkimuksesta vastaa: