Invention Machines: How Control Instruments and Information Technologies Drove Global Technologigal Progress over a Century of Invention

Koutroumpis PantelisLeiponen AijaThomas Llewellyn D W

Abstract

Inventions depend on skills, experience, and information exchange. Information is shared among individuals and organizations both intentionally and unintentionally. Unintentional flows of knowledge, or knowledge spillovers, are viewed as an integral element of technological progress. However, little is known about the overall patterns of knowledge flows across technology sectors or over long periods of time. This paper explores whether it is possible to identify “invention machines” – technologies that help create new inventions in a wide range of other sectors – and whether shifts in the patterns of knowledge flows can predict future technological change. In the spirit of big data we analyze the entire PatStat database of 90 million published patents from 160 patent offices over a century of invention and exploit variation within and across countries and technology fields over time. The direction and intensity of knowledge spillovers measured from prior-art citations highlight the transition from mechanical to electrical instruments, especially industrial control systems, and the rise of information and communication technologies as “invention machines” after 1970. Most recently, the rapidly increasing impact of digital communications on other fields may herald the emergence of cloud computing and the industrial internet as the new dominant industrial paradigm.

Tiivistelmä

Keksintöjen tekemiseen tarvitaan tietoja, taitoja ja kokemusta. Tietoa jaetaan ihmisten ja organisaatioiden välillä sekä tarkoituksellisesti että vahingossa. Tahattomat tietovuodot ovatkin tärkeitä teknologisessa edistyksessä. Tietovuodoista toimialojen välillä ja niiden muutoksista pitkällä aikavälillä kuitenkin tiedetään suhteellisen vähän. Tässä tutkimuksessa arvioidaan onko patenttidatasta mahdollista tunnistaa ”keksintölaitteita,” joiden avulla kehitetään keksintöjä monilla eri tekniikan aloilla, ja pohditaan voidaanko tietovuotojen suunnanmuutoksilla ennustaa tulevaisuuden teknologian kehitystä. Tutkimuksessa analysoidaan koko PatStat patenttitietokannan 90 miljoonaa patenttia 160 kansallisesta patenttitoimistosta lähes sadan vuoden ajalta ja hyödynnetään variaatiota sekä maiden että tekniikan alojen sisällä ja välillä. Tietovuotojen suunnan ja voimakkuuden muutokset paljastavat siirtymän mekaanisista elektronisiin instrumentteihin, erityisesti teollisiin säätölaitteisiin, sekä tieto- ja viestintätekniikan nousun ”keksintölaitteiksi” 1970-luvulta lähtien. Tutkimusjakson viime vuosikymmenillä digitaalisten viestintätekniikoiden laaja-alainen käyttö muiden tekniikan alojen keksinnöissä saattaa liittyä tietojen käsittelyn, datan ja viestinnän siirtymiseen pilvipalveluihin ja teollisiin internet-verkkoihin.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Working Papers 52
Päiväys
23.08.2017
Avainsanat
Keksintö, Patentti, Instrumentit, Säätölaitteet, Tietotekniikka
Keywords
Innovation, Patents, Electrical instruments, Instruments, Information technology
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
O32, O31, O12
Sivuja
28
Kieli
Englanti