Riding the Wave: Finland in the Changing Tides of Globalisation

Ali-Yrkkö JyrkiLehmus MarkkuRouvinen PetriVihriälä Vesa

Abstract:
The book recounts Finnish economic history during the different phases of globalisation as defined and analysed by Richard Baldwin in “The Great Convergence: Information Technology and the New Globalisation”. We demonstrate that Finland has benefited a great deal from its participation in the international division of labour and exchange, and that this is not due to exceptionally favourable endowments or a lack of disturbances and adversities. While errors in policy have not been avoided, the broad approach, i.e. the Finnish version of the so-called ‘Nordic model’, has been appropriate. It has embraced economic and political openness and sought to increase the economy’s capacity to take advantage of emerging opportunities and to strengthen its resilience. The last ten years have again been difficult and revealed the vulnerability of a small specialised economy. However, after almost a decade of stagnation, the economy has recently shown strong signs of a rebound again. We conclude that the Nordic model is also the best starting point for Finland with regard to the new challenges of technological change and global competition. Nevertheless, policies need to be sharpened, including increasing the flexibility of the labour market and further improving competences and innovation capacity.

Tiivistelmä:
Kirja kuvaa Suomen talouden kehitystä globalisaation eri vaiheissa Richard Baldwinin kirjassaan ”The Great Convergence: Information technology and the New Globalisation” esittämässä kehikossa. Osoitamme, että Suomi on hyötynyt suuresti osallistumisestaan kansainväliseen työnjakoon ja vaihdantaan ja että tämä ei ole johtunut poikkeuksellisista luonnonvaroista tai häiriöiden tai vaikeuksien puutteesta. Vaikka Suomi ei olekaan välttänyt politiikkavirheitä, politiikan peruslinja, Suomen versio ns. Pohjoismaisesta mallista, on ollut hyvä. Se on suhtautunut myönteisesti taloudelliseen ja poliittiseen avoimuuteen ja pyrkinyt lisäämään talouden kykyä hyötyä uusista mahdollisuuksista sekä vahvistamaan sen sopeutumiskykyä. Viimeiset kymmenen vuotta ovat olleet jälleen vaikea vaihe ja osoittaneet pienen erikoistuneen talouden haavoittuvuuden. Lähes vuosikymmenen stagnaation jälkeen talous on kuitenkin viime aikoina osoittanut vahvoja merkkejä tointumisesta. Päädymme siihen, että Pohjoismainen malli on paras lähtökohta Suomelle myös uusien teknologisten ja globaalin kilpailun tuomien haasteiden edessä. Politiikkaa on kuitenkin terävöitettävä, ml. työmarkkinoiden joustavuuden lisäämiseksi ja osaamisen ja innovaatiokyvyn parantamiseksi.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA B 274
Päiväys
24.08.2017
Avainsanat
Globalisaatio, vapaakauppa, avoimuus, lähentyminen, Suomi
Keywords
Globalisation; free trade; openness; convergence; Finland
ISSN
0356-7443
ISBN
978-951-628-687-0 (print)
978-951-628-688-7 (pdf)
Sivuja
126
Hinta
24 €
Painoversion saatavuus
Saatavilla
Kieli
Englanti