”Ovien sulkeminen ei ole Suomelle vaihtoehto”

”Riding the Wave – Finland in the Changing Tides of Globalisation”– kirjan mukaan Suomen menestys on aina rakentunut kansainväliseen vaihdantaan osallistumiselle. Kirjoittajat päätyvät toteamukseen siitäkin huolimatta, että kansainvälistymisen mukana on tullut myös kovia sopeutumispaineita. Koska menestys on perustunut myös hyvään politiikan peruslinjaan eli Suomen versioon pohjoismaisesta mallista, on huomio kiinnitettävä jatkossa erityisesti sopeutumiskyvyn parantamiseen.  

 

”Riding the Wave – Finland in the Changing Tides of Globalisation”- teoksen kirjoittajat ovat Etlan toimitusjohtaja Vesa Vihriälä sekä tutkijat Petri Rouvinen, Jyrki Ali-Yrkkö ja Markku Lehmus Etlasta. Teos kuvaa Suomen talouden kehitystä globalisaation eri vaiheissa kehikossa, jonka Richard Baldwin on esittänyt kiitetyssä teoksessaan ”The Great Convergence: Information Technology and The New Globalisation”.

– Osoitamme, että Suomi on hyötynyt suuresti osallistumisestaan kansainväliseen työnjakoon ja vaihdantaan, ja ettei se ole johtunut häiriöiden puuttumisesta. Päinvastoin, Suomi on menestynyt monista pahoista shokeista huolimatta päälinjoiltaan hyvän politiikan ja vahvojen instituutioiden ansiosta, arvioi Vesa Vihriälä.

Kirjoittajien mukaan Suomi ei ole välttynyt politiikkavirheiltä, mutta politiikan peruslinja on kuitenkin ollut hyvä. Esimerkkeinä kirjassa listataan kansainvälisen kilpailun hyväksyminen, panostukset osaamiseen, toimivat riskinjakomekanismit, vastuullinen finanssipolitiikka ja ennustettava toimintaympäristö. Vaikka monet perustekijät ovat hyvällä tolalla, ovat viime vuodet myös osoittaneet, että erikoistunut talous on haavoittuva. Kirjoittajat eivät näekään vaihtoehtoa talouden avoimuudelle.

– Ovien sulkeminen ei ole Suomelle vaihtoehto. Jatkossa huomio on kiinnitettävä sopeutumiskyvyn vahvistamiseen, Vihriälä korostaa.

Suomelta tämä vaatii politiikan kehittämistä usealla alueella. Työmarkkinoilla tarvitaan lisää joustavuutta, osaamista ja innovaatiotoiminnan mahdollisuuksia on parannettava sekä turvaverkkojen toimivuutta kehitettävä. Pohjoismainen malli on erinomainen lähtökohta, mutta nykymuodossaan sen suomalainen versio ei toimi riittävän hyvin, kirjassa todetaan.

 

”Riding the Wave – Finland in the Changing Tides of Globalisation”- kirja julkaistaan Helsingissä torstaina 24.8. klo 13 Etlan suuren globalisaatioseminaarin yhteydessä hotelli Kämpissä.

Kirjan ennakkotilaukset tiedotusvälineille: viestintäpäällikkö Tytti Sulander p. 040-505 1241, tytti.sulander@etla.fi 

This book is part of InSource (International Sourcing in Finland and Sweden) – a collaborative research effort of ETLA and KTH Royal Institute of Technology in Stockholm. The effort has been kindly supported by Tekes, The Finnish Funding Agency for Innovation, and Vinnova, Sweden’s innovation agency.