Työ ja vauraus digitaalisten alustojen aikakaudella
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2015 Tutkimus päättyi: 2018 Tutkimusta sponsoroi: Tekes, Teknologiateollisuus ry, Nordea Finland, Vision+, Wärtsilä
Työ ja vauraus digitaalisten alustojen aikakaudella

Työ ja vauraus digitaalisten alustojen aikakaudella

Englanninkielinen hanke Work and Wealth in the Era of Digital Platforms (lyhenne: BRIE-ETLA 2015-2018) tutkii digitaalisten alustojen implikaatioita yritysten liiketoimintastrategioille ja kansallisvaltioiden harjoittamalle politiikalle. Kyseessä on Berkeleyn yliopiston kampuksella sijaitsevan BRIEn, The Berkeley Roundtable on the International Economyn, ja Etlan yhteishanke. Tekesin ohella hanketta tulevat Teknologiateollisuus ry, Nordea Suomi, Vision+ ja Wärtsilä.

Digitaalisella alustalla tarkoitetaan lähinnä internetin pilveen luotua ohjelmistokokonaisuutta, joka mahdollistaa useiden eri osapuolten välisen vuorovaikutuksen. Puolet maailman arvokkaimmissa brändeistä liittyvät tavalla tai toisella digitaalisiin alustoihin. Joka kymmenes työikäinen Yhdysvalloissa on jollain merkittävällä tavalla osallisena digitaalisten alustojen kautta kanavoituvassa ”keikkataloudessa”; Suomessa keikkatalousilmiö on merkittävästi pienempi ja Suomella on ollut vähäinen rooli globaalien kuluttaja-alustojen tarjoajana. Suomi on kuitenkin menestynyt varsin hyvin alustojen hyödyntäjänä ja sillä on mainiot edellytykset nousemassa olevissa teollisissa digitaalisissa alustoissa.

Tässä hankkeessa tutkitaan digitaalisten alustojen evoluutiota yritysstrategioiden ja kansallisen politiikan ohjaamista silmälläpitäen. Hankkeen osatutkimukset liittyvät viiteen toisiinsa yhteydessä olevaan teemaan: (1) Digitaaliset alustat: perusteet, soveltuvuus ja laajuus; (2) Työn tulevaisuus; (3) Arvoluonti ja -nappaaminen digitaalisessa kasvussa; (4) Kansallisten sosio-ekonomisten ja poliittisten erojen vaikutus alustalouteen sopeutumisessa; (5) Soveltuvimmat toimenpiteet yritysten strategioissa ja kansallisessa politiikassa.

Hankkeen koordinaattorit BRIE:ssä ovat John Zysman (ETLA Senior Fellow) ja Martin Kenney (ETLA Senior Fellow).

Tutkimuksen puitteissa tehdyt julkaisut