A Blockchain Application in Energy

Abstract
This report documents a blockchain application developed for the energy sector that enables distributed market coordination for decentralized energy systems. As its core element, it utilizes Ethereum-based smart contracts to facilitate market matching between individual producers and consumers of electricity. The motive for this application was to understand the process of developing blockchain applications with industrial partners. Moreover, the purpose of this exercise was to examine whether Ethereum-based smart contracts could be effectively utilized for similar applications in industry and society at large. The application and the discussions during its development indicate that similar horizontal market structures may spring up in value chains in which the dynamicity of the market is growing and in which the roles of the market actors are shifting from fixed roles towards switch-role markets.

Hajautettu markkinapaikka lohkoketjusovelluksena

Tiivistelmä
Tässä raportissa esitellään energiasektorille kehitetty lohkoketjusovellus, joka mahdollistaa hajautetun markkinakoordinaation toteuttamisen vaihtoehtoisille energiajärjestelmille. Sen keskiössä ovat Ethereum-lohkoketjuun perustuvat älykkäät sopimukset, joiden avulla yksittäiset toimijat voivat ostaa ja myydä sähköä ilman nykymuotoista keskitettyä markkinamekanismia. Sovelluksen kehittämisen tavoitteena on ollut ymmärtää lohkoketjusovellusten kehitysprosessia yhteistyössä teollisuustoimijoiden kanssa. Lisäksi tavoitteena on ollut selvittää, voidaanko älykkäitä sopimuksia hyödyntää kuvatun kaltaisissa sovelluksissa teollisuudessa ja yhteiskunnassa laajemmin. Sovellus ja sen kehityksen aikana käydyt keskustelut osoittavat, että vastaavia horisontaalisia markkinarakenteita voi syntyä sellaisiin arvoketjuihin, joissa markkinoiden dynaamisuus kasvaa ja toimijoiden roolit muuttuvat monisuuntaisiksi.

JEL: L1, L17, L52, L73, L94
Päiväys: 03.05.2017
Sivuja: 22
Hinta: 15 €
Kieli: Englanti
ISSN: 2323-2447
2323-2455 (Pdf)
ETLA Raportit – Reports 71