Gender differences in corporate hierarchies

Useat tutkimukset ovat osoittaneet, että sukupuolierot miesten ja naisten työurissa alkavat jo urien alkuvaiheessa. Etlan tutkimuspäällikkö Antti Kauhanen on selvittänyt työurien eroja artikkelissaan ”Gender differences in corporate hierarchies”.

Miesten ja naisten työurat eriytyvät jo uran alussa ja myöhempi urakehitys vain vahvistaa eroja. Miehet aloittavat työuransa naisia korkeammilla paikoilla ja ylenevät myöhemminkin naisia helpommin. Sukupuolten välistä tasa-arvoa työelämässä on kuitenkin vaikea edistää, vaikka työurien takana olevat syyt tunnetaankin.

Gender differences in corporate hierarchies. IZA World of Labor 2017: 358

Päiväys: 02.05.2017   Liitteet: https://wol.iza.org/articles/gender-differences-in-corporate-hierarchies
Sivuja: 11
Kieli: Englanti
Other articles 763