Data Ownership and Governance – Finnish Law Perspective

Seppälä TimoJuhanko JariMattila Juri

Abstract

As a general rule, information and data cannot be owned. Information and data may belong to various actors, but they cannot be owned in the legislative sense. Information can, however, be managed. The most natural view of information and data management is that the actor is the one who owns the device and the service where the information and data are. The ownership of a device or service is the default situation of data management when no contractual arrangements or the like have been made. In this case, the owner of the device and service usually have a natural ability to prevent others from accessing the data by preventing access to the device or service.

Within the freedom of contract, it can be specified who data belongs to, what kinds of access rights there are to the data, whether they are exclusive, parallel, etc. It is aimed at agreements between parties on the ownership of data and use restrictions even when no one owns the data and only restrictions on any contractual partner. The restriction of contract comes, however, from the fact that the contract cannot be binding on a third party. In the end, the contractual policies between the actors will define the relative strengths of information and data ownership between parties, for example how the ownership of information and data will be established in the autonomous smart device and service entities of the future.

Datan omistajuus sekä hallinta – Suomen lain näkökulma

Tiivistelmä

Lähtökohtaisesti tietoa ja dataa ei voi omistaa. Tieto ja data voivat kuulua eri toimijoille, mutta niitä ei voida omistaa lainsäädännön tarkoittamassa merkityksessä. Tietoa voidaan kuitenkin hallita. Luonnollisin näkökulma siihen kuka tietoa ja dataa hallitsee on se toimija, joka omistaa laitteen ja palvelun, jossa data ja tieto ovat. Laitteen tai palvelun omistajuus on datan hallinnan oletustilanne silloin, kun mitään sopimusjärjestelyitä tai muuta vastaavaa ei ole tehty. Tällöin laitteen sekä palvelun omistajalla on yleensä luonnollinen kyky estää muilta pääsy dataan estämällä pääsy laitteeseen tai palveluun.

Sopimusoikeudellisesta näkökulmasta datan luotettavuus (tai oikeellisuus) tulee tulevaisuudessa olemaan entistä merkittävämpi elementti ja muokkaamaan olennaisesti toimijoiden välisiä sopimuskäytäntöjä, koska tieto ja dataa siirtyy eri rajapintojen kautta eri toimijoiden kesken. Loppujen lopuksi toimijoiden väliset sopimuskäytännöt tulevat määrittelemään tiedon ja datan omistajuuden voimasuhteita eri toimijoiden kesken, esimerkiksi sen, miten tiedon ja datan omistajuus määräytyy tulevaisuuden autonomisissa älykkäissä laite- ja palvelukokonaisuuksissa.

Suomenkielinen versio tästä muistiosta löytyy Valtioneuvoston kanslian julkaisemasta raportista  “Suomi – Teollisen Internetin Piilaakso“, sivut 16–17, 4/2015.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Työ ja vauraus digitaalisten alustojen aikakaudella
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 71
Päiväys
29.08.2018
Avainsanat
Datan omistajuus, datan hallinta, Suomen laki
Keywords
Data ownership, data governance, Finnish law
ISSN
2323-2463
JEL
K1, K12, K2, L89
Sivuja
5
Kieli
Englanti