The Next Phase in the Digital Revolution: Platforms, Abundant Computing, Growth and Employment

Zysman JohnKenney Martin

Abstract

This report argues that computer-intensive automation (CIAutomation) is likely to change the nature of work and manufacturing value creation in the emerging Platform Economy.  The industrial and service changes based on low-cost computation, as they become more generalized, may reverse Robert Gordon’s observations about the slowing growth in productivity.  However, the increased adoption of CIAutomation also poses profound dilemmas for society that revolve around whether this automation will be used to solely to replace workers or can be integrated into production of goods and services in ways that augment human capacities and intelligence. Finally, we speculate upon the role of the state in in governing and shaping the emergence of the Platform Economy.

Digivallankumouksen seuraava aalto: yleistyvät alustat, lisääntyvä laskentateho sekä vaikutukset työhön ja kasvuun

Tiivistelmä

Laskentaintensiivinen automaatio (computer-intensive automation; CIAutomation) muuttaa digitaalisessa alustaloudessa tehtävän ihmistyön luonnetta ja teollista arvonluontia. Yksikköhinnaltaan yhä halvemman laskentakapasiteetin sovellukset sekä teollisuudessa että palveluissa saattavat lopulta osoittaa vääräksi mm. Robert Gordonin esittämän näkemyksen tulevien vuosien ja vuosikymmenien hitaasta tuottavuuskehityksestä. Yleistyvä automaatio nostaa yhteisön ja politiikan agendalle kiperiä kysymyksiä: onko teknisen ratkaisujen kehittämisessä ja soveltamisessa painopiste ihmistyön korvaamisessa vai täydentämisessä? Lopuksi keskustelemme kansallisvaltion roolista alustatalouskehityksen suuntaamisessa ja hallitsemisessa.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Työ ja vauraus digitaalisten alustojen aikakaudella
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Raportit - Reports 61
Päiväys
17.10.2016
Avainsanat
Digitaaliset alustat, Automaatio, Keikkatalous, Hyvä hallintotapa, Yhteiskuntapolitiikka
Keywords
Platforms, Automation, Gig economy, Governance, Public policy
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
D780, L860, O330
Sivuja
21
Kieli
Englanti