Firm Subsidies, Wages and Labor Mobility

Maliranta MikaMäättänen NikuPajarinen Mika

Abstract

The bulk of innovation subsidies in Finland are allocated to firms in industries where the employment share of “innovators,” i.e., workers who are specialized in R&D&I, is very high. The average subsidy per employee is typically the highest among young firms. At the firm level, an increase in innovation subsidies is typically associated with an inflow of innovators from high-productivity firms. These findings suggest that innovation subsidies contribute to economic renewal and the diffusion of knowledge between firms. Non-innovation subsidies, in contrast, appear to support established industry structures: a large share of them has been granted to relatively old firms within “traditional” manufacturing industries. Since non-innovation subsidies are systematically allocated to different types of firms than innovation subsidies, they may also crowd out resources from firms that receive innovation subsidies, thereby overriding some of the possible beneficial effects of innovation subsidies.

Yritystuet, palkat ja työntekijöiden liikkuvuus

Tiivistelmä

Suomen innovaatiotuet kohdentuvat voittopuolisesti aloille, joissa ”innovaattoreiden”, eli T&K&I-tehtäviin erikoistuneiden työntekijöiden työllisyysosuus on erityisen suuri. Innovaatiotukien määrä työntekijää kohden on myös tyypillisesti suurin nuorissa yrityksissä. Innovaatiotukea saaneeseen yritykseen alkaa myös usein siirtyä innovaattoreita muista korkean tuottavuuden yrityksistä. Innovaatiojärjestelmän toimivuuden näkökulmasta näitä voidaan pitää myönteisinä havaintoina. Havainnot viittaavat siihen, että innovaatiotuet edistävät taloudellista uudistumista ja tiedon leviämistä yritysten välillä. Sen sijaan muut yritystuet kuin innovaatiotuet näyttävät tukevan vanhoja yritysrakenteita: ne kohdentuvat erityisesti ”perinteisille” teollisuusaloille ja voittopuolisesti vanhoihin yrityksiin. Muihin tarkoituksiin kuin innovaatioihin tukea saaneet yritykset käyttävät osin samoja tuotannontekijöitä kuin innovaatiotukia saaneet yritykset. Tästä syystä muut tuet saattavat vaimentaa innovaatiotukien mahdollisia myönteisiä vaikutuksia kansantaloudessa.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Työntekijöiden liikkuvuus tiedon leviämisen ja ”luovan tuhon” lähteenä [Valmistunut]
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Raportit - Reports 60
Päiväys
13.10.2016
Avainsanat
Yritystuet, Innovaatiot, Tuottavuus, Työntekijöiden liikkuvuus
Keywords
Firm subsidies, Innovation, Productivity, Labor mobility
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
O31, O33, O38, J62
Sivuja
18
Kieli
Englanti