Kuka vie ja ketä? – Pankit alustatalouden ristitulessa

Mattila JuriSeppälä TimoLähteenmäki Ilkka

Tiivistelmä

Pankki- ja finanssipalvelut ovat perinteisesti olleet vahvasti säännelty toimiala, jossa teknologia yksinomaan ei riitä toiminta-arkkitehtuurien ja tapojen muutokseen. Aikaisemmissa pankki- ja finanssialan murroksissa on tavattu ajatella, että digitalisaation integraatiokehityksen myötä muut toimijat liittyvät toimimaan pankin alustalle. Alustatalouden ja lohkoketjujen kehitys on kuitenkin luonut pohjan keskustelulle sulautetuista, hajautetuista ja avoimista pankki- ja finanssipalveluista.

Finanssitoiminnan sekundääripalveluiden moninaistuessa kehitys ei välttämättä johda siihen suuntaan, että primääripalveluita tuotaisiin pankkien alustoille. Todennäköisempää on, että finanssipalveluiden asiakasrajapinta siirtyy entistä voimakkaammin primäärisille palvelualustoille. Seurausten osalta voidaan ennakoida, että maksupalveluiden kommoditisaatio kasvaa ja pääsy asiakasdataan vaikeutuu. Myös toimialan arvonsieppauskyvykkyydet määrittyvät uudelleen. Lisäksi kehityksellä on vaikutusta myös useiden julkistahojen strategioihin, kuten Finanssivalvontaan, Verohallintoon sekä muihin julkisten rekisterien pitäjiin.

Who Holds the Reins? – Banks in the Crossfire of Global Platforms

Abstract

Banking and financial services have traditionally been a heavily regulated industry where technology alone has not been a sufficient factor to transform the operating architectures of the industry. The pervasive view in the financial industry has been that digitalization and its integrational development will take place on the platforms of the banks.

Due to the inherent secondary nature of financial services, however, it is more likely that the customer interface of financial services will increasingly migrate towards primary service platforms. As a result, the commoditization of payment processing services is expected to increase. Additionally, the visibility into customer data will become more opaque and the value capturing capabilities of the financial industry will be radically redefined. Furthermore, a strategic impact can also be anticipated on several public institutions, such as financial supervisory authorities, the tax administration and other public registry holders.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Raportit - Reports 84
Päiväys
14.09.2018
Avainsanat
Sulautetut pankkipalvelut, Hajautetut pankkipalvelut, Avoimet pankkipalvelut, Alustatalous, Hajautetut tilikirjat, Lohkoketju, FinTech
Keywords
Platform: embedded banking, Distributed banking, Open banking, Platform, Distributed ledgers, Blockchain, FinTech
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
G2, L2, L22
Sivuja
9
Kieli
Suomi