Immigrant Entrepreneurship in Finland

Fornaro Paolo

Abstract

Immigrant entrepreneurship is the subject of a prolific economic literature, as well as a source of wide public debate. This is because the participation of immigrants to the business community can provide a significant contribution to innovation and to market dynamics. This report touches multiple aspects of immigrant entrepreneurship in Finland, looking at the years from 2006 to 2014.

I find that while the number of self-employed immigrants has increased dramatically, the entrepreneurial rate has been stable. Moreover, the immigrant self-employment rate is similar to the one of natives. I find that the median earnings of foreign entrepreneurs are lower than the ones of Finnish entrepreneurs, but this is driven by the different industry distribution. Finally, I find an overrepresentation of foreign workers and entrepreneurs in the Helsinki region, while the immigrants’ self-employment rate is higher in poorer areas.

I gather multiple evidence pointing toward the fact that difficulties in the job market push foreign residents to self-employment. For example, I find a negative correlation between the employment rate and the foreign share of entrepreneurial inflows, and a strong negative relationship between the employment rate and the immigrant self-employment rate at the regional level.

Maahanmuuttajien yrittäjyyttä Suomessa

Tiivistelmä

Raportissa tarkastellaan maahanmuuttajien yrittäjyyttä Suomessa vuosina 2006–2014. Maahanmuuttajien yrittäjyyttä on pidetty tärkeänä akateemisessa kirjallisuudessa sekä julkisessa keskustelussa. Maahanmuuttajat voivat tarjota esimerkiksi merkittävän panoksen innovaatioihin ja markkinadynamiikkaan.

Ulkomaalaistaustaisten yrittäjien määrä on kasvanut selvästi viime vuosina, mutta yrittäjien osuus maahanmuuttajataustaisen työvoiman keskuudessa on pysynyt vakaana. On myös huomattava, että maahanmuuttajien yrittäjyysaste on samaa luokkaa kuin kantaväestöllä. Kantaväestön yrittäjätulot ovat selvästi korkeammat kuin maahanmuuttajilla. Ero kuitenkin kapenee, kun toimiala otetaan huomioon. Havaitaan, että maahanmuuttajataustaiset yrittäjät ja työntekijät ovat voimakkaasti keskittyneet Uudellemaalle, mutta maahanmuuttajien yrittäjyysaste on korkea sellaisilla alueilla, joilla työllisyysaste on matala.

Tämä analyysi tarjoaa näyttöä siitä, että maahanmuuttajien vaikeudet työllistyä työmarkkinoilla lisäävät heidän yrittäjyyttään. Tästä kertoo havainto, että työllisyyden muutoksen ja maahanmuuttajien yrittäjäksi ryhtymisen välillä on negatiivinen yhteys. Samasta asiasta kertoo myös alueen työllisyysasteen ja maahanmuuttajien yrittäjyysasteen välillä havaittu negatiivinen yhteys.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Maahanmuuttajat, yritysdynamiikka ja talouskasvu
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Raportit - Reports 83
Päiväys
13.09.2018
Avainsanat
Maahanmuuttaja, Yrittäjyys, Tuloerot
Keywords
Immigrants, Self-employment, Earnings differentials
ISSN
2323-2447, 2323-2455 (Pdf)
JEL
J24, J61, M13
Sivuja
16
Kieli
Englanti