Immigrant Innovators and Firm Performance

Fornaro PaoloMaliranta MikaRouvinen Petri

Abstract

We study immigrants’ effects on firm-level innovativeness. Managers, innovators, and other employees are considered as separate groups both in firm employment and in local areas. For each, we estimate the effects of foreignness, the share of immigrants in each group, and diversity, while controlling for an extensive set of employment and other firm characteristics.

Pooled cross-section estimates suggest that a higher initial share of immigrant innovators is associated with a subsequently higher probability of a product innovation; the reverse holds for process innovation. In other words, product innovation benefits from a wider spectrum of innovator perspectives brought about by foreign influence, while process innovation suffers from it. The estimated effect for product innovation is modestly large but nevertheless indicates that a host of other covariates besides immigration are important for innovation. When measured by a fractionalization index, diversity among innovators does not promote product innovation. However, culturally the closest groups of migrants have a positive effect, when considered independently. Thus, in our interpretation, diversity does offer some benefits, provided that enough cultural homogeneity of the group is retained.

Maahanmuuttajainnovaattorit ja yritysten menestyminen

Tiivistelmä

Tutkimme maahanmuuttajien vaikutusta yritysten innovatiivisuuteen. Johtajia, innovaattoreita ja muita työntekijöitä käsitellään erillisinä ryhminä sekä yritys- että aluetasolla. Kunkin ryhmän osalta arvioimme maahanmuuttajaosuuden ja -monipuolisuuden vaikutuksia (muut innovatiivisuuteen mahdollisesti vaikuttavat seikat huomioiden).

Yhdistettyihin poikkileikkausaineistoihin perustuvat regressiokertoimet viittaavat siihen, että korkeampi maahanmuuttajaosuus tukee tuoteinnovaatioiden mutta haittaa prosessi-innovaatioiden syntymistä. Tuoteinnovaatioita koskevat kertoimet ovat melko suuria mutta viittaavat kuitenkin siihen, että monet muutkin tekijät ovat keskeisiä innovaatiotoiminnan kannalta. Frakmentaatioindeksillä mitattaessa maahanmuuttajamonipuolisuus ei näytä tukevan tuoteinnovaatioiden syntyä. Toisaalta kuitenkin havaitsemme, että kulttuurinsa puolesta lähellä kantaväestöä olevilla maahanmuuttajaryhmillä on positiivinen vaikutus. Tulkintamme mukaan diversiteetillä voi olla positiivisia vaikutuksia, kunhan työntekijäryhmä pysyy riittävän yhtenäisenä.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Fiksu työ alustatalouden aikakaudella
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Working Papers 63
Päiväys
01.02.2019
Avainsanat
Maahanmuutto, Etnisyys, Diversiteetti, Innovaatiotoiminta, Tietotuotantofunktio, Suomi
Keywords
Immigration, Ethnicity, Diversity, Innovation, Knowledge production function, Finland
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
D22, F22, J61, O31
Sivuja
31
Kieli
Englanti