2013 – The Finnish Divergence

Anttonen JetroKuusi TeroLehmus MarkkuOrjasniemi Seppo

Abstract

In this paper, we use the synthetic control method to analyze the Finnish economic performance after the onset of the Great Recession. Our main interest is to study the slow recovery from the global downturn that began in 2008. We identify the synthetic control with pre-crisis data (1996–2007). It provides the counterfactual response of the Finnish economy to the crisis in the absence of idiosyncratic shocks that affected Finland but not the synthetic control unit. We find that the Finnish GDP growth closely follows the synthetic control until 2013. After that there is a striking divergence in the economic growth of Finland and the expected economic behavior, as represented by the counterfactual. The divergence between the Finnish GDP and its synthetic control is mainly due to underperforming of the Finnish net exports. The consumption expenditures, on the other hand, outperform the synthetic control unit right after the financial crisis, but starting from 2013, they underperform as well. We find that our results are relatively robust to alternative methodological specifications.

2013 – Kun Suomi jäi jälkeen

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa muodostamme synteettisen kontrollin tutkiaksemme Suomen taloudellista kehitystä vuonna 2008 alkaneen finanssikriisin jälkeen ja erityisesti sitä seurannutta poikkeuksellisen hidasta taloudellista toipumista. Muodostamme synteettisen kontrollin käyttäen dataa finanssikriisiä edeltäneeltä ajalta, vuodesta 1996 vuoteen 2007. Synteettinen kontrolli toimii kontrafaktuaalina vastaten kysymykseen siitä, miten Suomen talous olisi kehittynyt kriisin jälkeen ilman sokkeja, jotka koskivat vain Suomea mutta eivät muuta euroaluetta. Synteettisen kontrollin ja Suomen bruttokansantuotteen kehitys vastaavat hyvin toisiaan vuoteen 2013 asti, jonka jälkeen kehitysurat erkanevat nopeasti. Kehitysurien erkaantuminen selittyy pitkälti Suomen nettoviennin heikentymisellä. Kotimainen kulutus taas kasvaa kriisin jälkeen jopa synteettistä kontrollia nopeammin, kunnes vuonna 2013 senkin kasvuvauhti laskee alle synteettisen kontrollin tason. Raportoitujen tulosten ei havaita olevan erityisen herkkiä millekään testatuille muutoksille mallintamiseen liittyvien valintojen suhteen.

Julkaisun tietoja

Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 76
Päiväys
06.02.2019
Avainsanat
Synteettinen kontrolli, Finanssikriisi, Eurokriisi
Keywords
Synthetic control method, Comparative case studies, Great Recession, European debt crisis
ISSN
2323-2463
JEL
E32, F43, F44
Sivuja
14
Kieli
Englanti