Onko säästö Suomessa päästö muualla?

Hiekkanen KariSeppälä Timo

ICT-alan energiankulutuksen raportointiin on luotava yhtenäisiä käytäntöjä

Asetettu tavoite hiilineutraalista Suomesta vuoteen 2035 mennessä vaatii merkittäviä päästövähennyksiä, joiden saavuttamisessa ICT-alan merkityksen on arvioitu oleva merkittävä, mm. teollisuuden ja liikenteen prosesseja tehostamalla ja optimoimalla energiankäyttöä. Kuitenkin saatavissa oleva tieto arvioitujen ja toteutuneiden vähennysten osalta on puutteellista, eikä yhteismitallista tapaa säästöjen mittaamiseen ole vielä olemassa.

Julkaisija: Aalto-yliopisto.

Lue myös Etla Raportti nro 104 Informaatiosektorin energian- ja sähkönkäyttö Suomessa sekä sen päivitetty englanninkielinen versio (Etla Raportti nro 107) Energy and Electricity Consumption of the Information Economy Sector in Finland.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Teollisuuden digitaalinen murros
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Päiväys
07.01.2021
Sivuja
3
Kieli
Suomi