Teollisuuden digitaalinen murros
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2015 Tutkimus päättyi: 2020 Tutkimusta sponsoroi: Suomen Akatemia, Strategisen tutkimuksen neuvosto
Teollisuuden digitaalinen murros

Teollisuuden digitaalinen murros

Englanninkielinen Digital disruption of Industry -hanke (lyhenne: DDI; http://ddi.aalto.fi/fi/) tutkii digitalisaation vaikutusta suomalaiseen yhteiskuntaan teollisuuden kautta.

Teollisuus on kehittynyt nopeasti digitalisaation vaikutuksesta. Sen teknologiat sensoreista pilvilaskentaan ja mallintamiseen ovat synnyttämässä uusia mahdollisuuksia merkittävän lisäarvon tuottamiseen älykkäiden ja verkottuneiden tuotteiden avulla. Puhutaan 4. teollisesta vallankumouksesta.

Konsortion tavoitteena on luoda tieteelliseen tutkimukseen nojaavaa ymmärrystä tämän muutoksen luonteesta, etenemispoluista ja vaikutuksista. Tältä pohjalta aiomme vaikuttaa aktiivisilla toimilla muutoksen suuntaan ja vauhtiin sekä tuottaa ehdotuksia Suomen ja suomalaisten yritysten menestystä tukeviksi poliitiikkatoimiksi.

DDI-konsortio kuuluu Suomen Akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) tutkimusohjelmaan Teknologiamurrokset ja muuttuvat instituutiot. STN rahoittaa pitkäjänteistä ja ohjelmamuotoista tutkimusta, joka tuottaa ratkaisuja merkittäviin suomalaisen yhteiskunnan haasteisiin.

Konsortiossa on mukana kymmenen tutkimusryhmää, jotka tulevat Aalto-yliopistosta, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta, Turun yliopistosta, VTT:stä ja ETLAsta. Sitä johtaa professori Martti Mäntylä Aalto-yliopistosta.

Tutkimuksen puitteissa tehdyt julkaisut