Artificial Intelligence Applications & Venture Funding in Healthcare

Halminen OlliTenhunen HenniHeliste AnttiSeppälä Timo

Abstract

Venture Capital (VC) funding raised by companies producing Artificial Intelligence (AI) solutions is on the rise. In healthcare, VC funding is distributed unevenly and certain technologies have attracted significantly more funding than others. The funding decisions made by VC companies also work as a technology driver for the industry. We analyzed a database of 106 Healthcare AI companies collected from open online sources to understand factors affecting VC funding of AI companies operating in different areas of healthcare. Companies acting as R&D catalysts have been most succesful in raising VC funding. The results suggest that there is a significant connection between higher funding and having research organizations and pharmaceutical companies as the customer of the product or service. In addition, focusing on AI solutions that are applied to direct patient care delivery is associated with lower funding. We discuss the implications of our findings on health technology research and development, and on the barriers of platform data markets in healthcare industry.

Tekoälyn sovellukset ja pääomasijoitukset terveydenhuollossa

Tiivistelmä

Tekoälysovelluksia tuottavien terveydenhuoltoalan yritysten keräämä pääomasijoitusten määrä on kasvussa. Terveydenhuollon pääomarahoitus eri yritysten välillä jakautuu varsin epätasaisesti. Pääomarahoituksen jakautumisesta voimme tehdä tulkintoja terveydenhuoltoalan tekoälysovellusten tulevasta kehityksestä. Analysoimme avoimista verkkolähteistä kerätyn 106 terveydenhuoltoalan startup-yrityksen toimintaa ja niiden tekoälyn sovelluksia ymmärtääksemme näitä terveydenhuoltoalan kehitykseen liittyviä eri tekijöitä. Tulokset viittaavat siihen, että korkeampi rahoitus on yhteydessä niihin tuotteisiin ja palveluihin, joiden asiakkaana on tutkimusorganisaatio tai lääkeyhtiö. Suurimmat sovellusalueet yritysten määrässä mitattuna ovat 1) tutkimus&kehitys-katalyytit; 2) lääketieteellinen kuvantaminen ja analysointi; 3) potilaiden seuranta. Keskustelemme havainnoistamme ja niiden vaikutuksista terveydenhuollon tutkimukseen ja kehitykseen sekä markkinoiden mahdollisista esteistä.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Teollisuuden digitaalinen murros
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Working Papers 68
Päiväys
20.08.2019
Avainsanat
Tekoäly, Pääomasijoitukset, Teknologia
Keywords
Artificial Intelligence, Capital Funding, Technology
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
G2, G24, I1, I19
Sivuja
13
Kieli
Englanti