Bussien kaukoliikenteen avautuminen kilpailulle

Valmari Nelli

Tiivistelmä

Joulukuussa 2009 astui voimaan uusittu joukkoliikennelaki, joka ei salli liikennöitsijöiden välisen kilpailun rajoittamista, ellei se ole tarpeen joukkoliikennepalvelujen määrän ja laadun varmistamiseksi. Lakimuutoksen myötä bussien kaukoliikenteessä on luovuttu aiemmin käytössä olleesta linjalupamallista, joka toi liikennöitsijöille yksinoikeudet liikennöimilleen vuoroille ja rajoitti siten liikennöitsijöiden välistä kilpailua.

Tässä muistiossa tarkastellaan muutoksia bussien kaukoliikenteessä vuodesta 2006 vuoteen 2017. Bussien kaukoliikenteessä tapahtuneet muutokset viittaavat siihen, että markkinoiden vapautuminen kilpailulle on tehnyt bussien kaukoliikenteestä aiempaa houkuttelevamman matkustusvaihtoehdon. Kaukoliikennevuorojen tarjonta on lisääntynyt ja matkalippujen hintojen nousu on keskimäärin pysähtynyt. Nämä matkustajille suotuisat muutokset johtuvat todennäköisesti siitä, että markkinoille tulon vapauduttua sääntelystä liikennöitsijät ovat voineet lisätä tarjontaa erityisesti niillä reiteillä ja vuoroilla, joihin kohdistuu paljon kysyntää. Bussien kaukoliikenteen vapauduttua kilpailulle matkustusmäärät ovat kasvaneet huomattavasti.

Deregulation of the Finnish Long-distance Bus Market

Abstract

A new law on public transport came into effect in Finland in December 2009. According to the new law, regulators are not allowed to restrict competition between bus companies, unless it is necessary for ensuring adequate quantity and quality of transport services. Until 2009 bus companies had to apply for and be granted a licence for operating any given connection, which restricted competition between bus companies.

In this brief I look at how the Finnish long-distance bus market has changed from 2006 to 2017. The changes indicate that deregulating entry into the long-distance bus market has benefitted consumers. The supply of long-distance bus connections has increased and, on average, bus ticket fares have ceased to increase. These changes are to a large extent due to the deregulation of the long-distance bus market. Along with the new law, bus companies have become able to enter new routes and increase the number of connections where demand is high. As a result, the number of passengers has increased substantially.

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksesta
Sääntely markkinoille tulon esteenä: case bussiliikenne
Tutkimusryhmä
Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu
Sarja
ETLA Muistio - ETLA Brief 82
Päiväys
30.08.2019
Avainsanat
Markkinoille tulo, Sääntely, Sääntelyn purkaminen, Kilpailu, Bussien kaukoliikenne
Keywords
Market entry, Regulation, Deregulation, Competition, Long-distance bus service
ISSN
2323-2463
JEL
L52, L92, R40
Sivuja
8
Kieli
Suomi