Etla: Kilpailun vapauttaminen lisäsi bussien kaukoliikennettä ja pysäytti hintojen nousun

Kaukoliikenteen markkinoiden avautuminen kilpailulle vuonna 2009 on tehnyt busseista aiempaa houkuttelevamman matkustusvaihtoehdon, ilmenee Etlan tänään julkistetusta selvityksestä. Markkinoiden vapautuminen kuluttajia hyödyttävälle kilpailulle lisäsi kaukoliikennevuorojen tarjontaa, kasvatti matkustusmääriä ja pysäytti matkalippujen hintojen nousun.

Bussien kaukoliikenne on esimerkki toimialasta, jolla yritysten markkinoille tuloa on säädelty vahvasti niin Suomessa kuin muissakin maissa. Useat tutkimukset viittaavat siihen, että yritysten markkinoille tuloa ja kilpailua rajoittava sääntely tekee markkinoiden toiminnasta tehottomampaa ja hidastaa talouskasvua. Vuoden 2009 lopulla Suomessa astui voimaan uusittu joukkoliikennelaki, jonka seurauksena bussien kaukoliikenne avautui kilpailulle 10 vuoden siirtymäajalla. Lakimuutoksen vaikutukset alkoivat näkyä vuonna 2014, kun ensimmäiset vuorot siirtymäajan jälkeen vapautuivat kilpailulle.

– Bussien kaukoliikenteen avaamisella kilpailulle on ollut odotetunlaiset seuraukset. Tarjonta ja erityisesti kysyntä ovat kasvaneet huomattavasti, toteaa Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen tutkija Nelli Valmari.

Lakimuutoksen myötä bussien kaukoliikenteen linjalupamallista luovuttiin. Liikennöitsijät ovat voineet siis sääntelyn vähennyttyä lisätä tarjontaa erityisesti niille reiteille ja vuoroille, joihin kohdistuu paljon kysyntää. Etlan tutkija Nelli Valmari huomauttaa kuitenkin, että kilpailun vapauttaminen on voinut samanaikaisesti moninkertaistaa tarjonnan ja kysynnän joillakin reiteillä, mutta samalla vähentää tarjontaa toisilla.

Kilpailun vapauduttua matkustusmäärät ovat kasvaneet huomattavasti: vuonna 2017 toteutuneita matkustajakilometrejä tilastoitiin 67 prosenttia enemmän kuin vuonna 2014. Matkalippujen hintojen nousu on myös keskimäärin pysähtynyt ja vuonna 2018 kehitys on kääntynyt jopa laskuun. Matkalippujen hintojen muutokset ovat voineet kuitenkin olla vuorosta ja reitistä riippuen hyvinkin erilaisia.

– Hinnat ovat oletettavasti laskeneet niillä reiteillä, joilla on eniten potentiaalista kysyntää ja kilpailua eri liikennöitsijöiden välillä. Vastaavasti vähemmän suosituilla reiteillä hinnat ovat taas voineet nousta, Valmari sanoo.

Sääntelyn purkamisen lisäksi bussien kaukoliikenteen kilpailutilanteen muutokseen on voinut vaikuttaa myös alalla toiminut kartelli. Bussialalla vuosina 2010‒2015 voimassa ollut kartelli sulki uudet reittiliikennevuorot Matkahuollon matkapalvelujen ulkopuolelle ja eväsi näiltä rahdinkuljetusoikeudet rajoittaen alan kilpailua. Bussien kaukoliikenteen kilpailutilannetta on pitkään määrittänyt myös kilpailu VR:n kanssa. Bussiliikenteen vapautuminen kilpailulle onkin voinut vaikuttaa myös VR:n hintoihin, jotka laskivat vuonna 2018 alimmilleen sitten vuoden 2008.

 

Etlan selvityksessä tarkasteltiin bussien kaukoliikenteen muutoksia vuodesta 2006 vuoteen 2017 (matkalippujen hintojen osalta vuoteen 2018).

 

Lisätietoja:
Tutkija Nelli Valmari, ETLA, p. 040 755 6950, nelli.valmari@etla.fi