Sääntely markkinoille tulon esteenä: case bussiliikenne
Tutkimusryhmä: Kasvu, kansainvälinen kauppa ja kilpailu Tutkimus alkoi: 2018 Tutkimus päättyi: 2019
Sääntely markkinoille tulon esteenä: case bussiliikenne

Sääntely markkinoille tulon esteenä: case bussiliikenne

Yritysten ja yrittäjien tuloa markkinoille säännellään suorasti tai epäsuorasti useilla toimialoilla. Markkinoille tuloa koskeva sääntely voi aiheuttaa yrittäjälle niin korkeat kustannukset, ettei markkinoille tulo ole kannattavaa (Djankov et al. 2002 ja Ryan 2012). Joillakin toimialoilla viranomainen voi merkittävästi hidastaa tai jopa estää yrityksen tulon markkinoille. Esimerkiksi taksiyrittäjäksi mielivä voi joutua odottamaan taksilupaa jopa kymmenen vuotta. Vähittäiskaupan alalla taas kaavoitus- ja tonttipolitiikka estää suurmyymälöiden perustamista. Markkinoille tuloa koskeva sääntely siis vähentää markkinoilla toimivien yritysten määrää.

Yritysten markkinoille tuloa koskevan sääntelyn tarkoitus on varmistaa kuluttajille tuotteiden ja palveluiden turvallisuus ja riittävän korkea laatu. Sääntelyllä on kuitenkin myös kustannuksensa. Ensinnäkin se vähentää liiketoimintaa. Toiseksi se saattaa laskea kuluttajien markkinoilta saamaa hyötyä supistamalla markkinoiden tuotevalikoimaa ja nostamalla hintoja vähentyneen kilpailun myötä. Jos sääntely on väärin kohdennettua tai liiallista, se on markkinoiden toiminnalle haitallista. Lisäksi sääntely aiheuttaa hallinnollisia kustannuksia paitsi yrityksille myös sääntelystä vastaavalle viranomaiselle.

Tutkimus käsittelee bussiliikennöintiä, jota koskevaa sääntelyä on uudistettu merkittävästi viimeisten 10 vuoden aikana.

Vielä vuonna 2009 liikennöitsijöille myönnettiin linjaliikennelupia, jotka turvasivat monopoliaseman tietyillä reiteillä ja/tai vuoroilla. Vuonna 2009 voimaan astuneen joukkoliikennelain myötä linjaliikenneluvista on luovuttu, ja niiden sijasta reitti- tai kutsuliikennelupa myönnetään kaikille lupaehdot täyttäville hakijoille.