Maanpuolustuksen kustannusten arviointi
Tutkimusryhmä: Makrotalous ja julkistalous Tutkimus alkoi: 2019 Tutkimus päättyi: 2020 Tutkimusta sponsoroi: Puolustusministeriö

Tutkimuksesta vastaa:

Maanpuolustuksen kustannusten arviointi

Maanpuolustuksen kustannusten arviointi

Hankkeen tavoitteena on avata ja selittää niitä kysymyksiä, joita maanpuolustuksen kustannusten arvioimiseen liittyy. Tutkimuksessa tarkastellaan maanpuolustuksen arvioimista käsittelevää aikaisempaa taloustieteellistä tutkimusta sekä selitetään ja havainnollistetaan yksinkertaistettujen esimerkkilaskelmien avulla vaikutusmekanismeja, jotka aiemman kirjallisuuden perusteella vaikuttavat maanpuolustuksen kustannuksiin. Vaihtoehtoisten oletusten avulla haarukoidaan asevelvollisuuden vaihtoehtoiskustannuksien suuruutta. Tämän lisäksi arvioidaan, miten asevelvollisuus vaikuttaa Suomen bkt:hen, ja tarkastellaan, mikä on maanpuolustuksen kustannusten osuus Suomen bkt:stä.

Maanpuolustuksen kustannuksia voidaan arvioida eri tavoin. Yksinkertaisimmillaan voidaan laskea maanpuolustukseen varatut menot valtion budjetista. Nämä menot muodostuvat lähinnä kantahenkilökunnan palkkakustannuksista ja materiaalihankinnoista. Laajemmassa tarkastelussa huomioidaan myös vaihtoehtoiskustannukset, jotka eivät suoraan näy valtion budjetissa. Tärkein tällainen yksittäinen vaihtoehtoiskustannus liittyy asevelvollisuuteen ja varusmiesten armeijassa viettämään aikaan, josta heille ei makseta korvausta lukuun ottamatta pientä päivärahaa.

Tutkimuksesta vastaa: