Vaikutustutkimus yritysten globaalista kasvusta (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2019 Tutkimus päättyi: 2020 Tutkimusta sponsoroi: Business Finland

Tutkimuksesta vastaa:

Vaikutustutkimus yritysten globaalista kasvusta (Etlatieto Oy)

Vaikutustutkimus yritysten globaalista kasvusta (Etlatieto Oy)

Hankkeessa tehdään kattava vaikutustutkimus siitä, kuinka Business Finland on onnistunut saavuttamaan tavoitteensa innovaatioihin, yritystukirahoitukseen ja globaaliin verkkopalveluun liittyen.

Hankkeen pääkysymyksiä ovat, kuinka Business Finlandin toiminnalla on onnistuttu parantamaan suomalaisten yritysten globaalia kasvua, mikä on vientiä edistävien palveluiden merkitys globaalissa kasvussa ja mitkä ovat haasteita ja pullonkauloja, jotka estävät näiden tavoitteiden saavuttamisen. Lisäksi tutkitaan, millaisia yhteiskunnallisia vaikutuksia on jo tähän mennessä saavutettu ja mitkä ovat tulevaisuuden suuntaviivat, joita Business Finland voi parantaa globaalissa kasvutoiminnassa.

Hankkeessa käydään läpi kansainvälistä kirjallisuutta, joka selittää pieniin avoimiin talouksiin sijoittautuneiden yritysten globaalia kasvua ja sisältää tietojen kuvailevan ja ekonometrisen analyysin.

Empiirisessä analyysissä keskitytään Business Finlandin innovaatioiden ja liiketoiminnan (ts. T & K rahoituksen ja -palveluiden) taloudellisiin vaikutuksiin ja tehokkuuteen. Tutkimukseen sisältyy myös sidosryhmätutkimuksia ja haastatteluja, joiden avulla saadaan lisätietoja Business Finlandin roolista ja käytännön keinoista edistää yritysten globaalia kasvua. Viimeiseksi tutkimuksen perusteella luodaan arviointikehys.

Tutkimuksesta vastaa: