On Artificial Intelligence (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2020 Tutkimus päättyi: 2020 Tutkimusta sponsoroi: TEM ja LVM
On Artificial Intelligence (Etlatieto Oy)

On Artificial Intelligence (Etlatieto Oy)

Tarkoituksena on tuottaa asiantuntijalausunto, jossa arvioidaan, ”AI White paper” -dokumentin pohjalta Euroopan Unionin tekoälypolitiikan ja -sääntelyn vaikutuksia suomalaisten yritysten kilpailukyvylle ja kestävälle kasvulle.

Asiantuntijalausunto laaditaan 19.2.2020 julkaistun komission AI White Paper -dokumentin pohjalta. Se sisältää analyysin/tutkijan näkemyksen alan asiantuntijana dokumentin laajemmista vaikutuksista suomalaisten yritysten kilpailukyvylle ja kestävälle kasvulle, keskittyen erityisesti pk- ja startup-yrityksiin sekä yrittäjyyteen.

Asiantuntijalausunnossa otetaan myös kanta komission esitykseen huippuosaamis- ja testauskeskittymistä (excellence and testing centres) ja kartoitetaan yritys- ja tutkimuskentän kiinnostusta keskittymiin osallistumiseen sekä kiinnostusta investointeihin. Erityisesti huomioidaan Edge AI sekä Smart Manufacturing -tematiikat.