Rakennusalan kilpailukyky ja uudistuminen (Etlatieto Oy)
Tutkimusryhmä: Yritysten uudistuminen Tutkimus alkoi: 2018 Tutkimus päättyi: 2020 Tutkimusta sponsoroi: Valtioneuvoston kanslia (TEAS-rahoitus)

Tutkimuksesta vastaa:

Rakennusalan kilpailukyky ja uudistuminen (Etlatieto Oy)

Rakennusalan kilpailukyky ja uudistuminen (Etlatieto Oy)

Rakentaminen vaikuttaa monin tavoin kansantalouteen ja yhteiskuntaan. Huolimatta rakennusalan merkityksellisyydestä, tietämys alan yritys- ja markkinatilanteesta on vajavaista, eikä alan kustannus- ja kasvukilpailukykyä tiedetä. Tutkimushanke antaa ajantasaisen kuvauksen alan tilanteesta ja kehityskaaresta suosituksineen poliittisen päätöksenteon tueksi sekä rakennusalan eri toimijoiden innovaatio- ja kehitystoiminnan sekä liiketoiminnallisten toimenpiteiden suuntaamiseksi.

Hankkeen tavoitteena on tuottaa hyödynnettävää tietoa rakentamisen kilpailukyvyn ja erityisesti tuottavuuden kehittämiseen, alan sääntelyn kohdentamiseen, sekä rakennusalan ulkomaisen toiminnan edistämiseen tähtäävän päätöksenteon avuksi. Nykytilannetta kuvailevien tulosten lisäksi määritellään alan tulevaisuuden näkymät sekä luodaan yhdessä rakennusalan keskeisten toimijoiden kanssa konkreettisia skenaarioita toimenpidesuosituksineen. Käytännön implikaatiot suunnataan kilpailukyvyn edistämisestä kiinnostuneille yrityksille, järjestöille sekä kunnallisille ja valtiollisille toimijoille.

Hanketta toteuttaa Etlatieto Oy:n lisäksi Tampereen Teknillinen Yliopisto ja BES Built Environment Systems Oy

Youtube: Tutkimuksen välituloksia.

Youtube: VNK:n hankevideo Rakki-hankkeesta.

VNK:n Rakki-sivut.

Tutkimuksesta vastaa: