Miksi työn tuottavuus ei kasva?

Ailisto HeikkiHiekkanen KariKortelainen HelenaSeppälä Timo

Tiivistelmä

Työn tuottavuus on kasvanut hyvin hitaasti 2000-luvulla kaikissa kehittyneissä maissa, myös Suomessa. Tämä tuntuu yllättävältä, kun samaan aikaan digitalisaatio on edistynyt nopeasti ja sen on luvattu tuovan suuria parannuksia työn tuottavuuteen kaikilla toimialoilla. Tätä tuottavuusparadoksiksi kutsuttua ilmiötä on tutkittu taloustieteen piirissä paljon ja useita selitysmalleja on esitetty. Mikään niistä ei kuitenkaan anna täysin tyydyttävää vastausta. Voisiko ratkaisu löytyä yritysten ja organisaatioiden toimintaympäristön monimutkaistumisesta ja siitä kumpuavasta tukitoimintojen vaatiman työpanoksen kasvusta?

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksista
Teollisuuden digitaalinen murros
BRIE-ETLA 2019-2022
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Päiväys
05.03.2021
Avainsanat
Digitalisaatio, Digitaaliset teknologiat, Työn tuottavuus
Julkaisija / sarja
Kanava-lehti, nro 2/2021.
Sivuja
3
Kieli
Suomi