Supranationalism, Sino-American Technology Separation, and Semiconductors: First Observations

Holmström HaraldSeppälä Timo

Abstract

Global forces have shaped the world since the industrial and digital ages. A recent perspective on globalization acknowledges the growth of three supranational economic, social, and manufacturing blocs, namely the USA, the EU, and most recently, China. In this larger picture China contends with the US to become the largest economy in the world. Recent developments in the US–China trade conflict have centered on digital technology and have set the two countries on a path towards a technology separation. This technology separation will disrupt the unique and strategically important global value chains of digital technologies. We define digital technologies as the stack of integrated hardware and software systems that enable various end applications to emerge from computation.

The technology separation will happen in the lower hardware levels of the technology stack, that is, in knowledge- and capital-intensive semiconductor technology, design and manufacturing. A separation within semiconductor technology could have serious implications for Europe, but especially for smaller open economies such as that of Finland. The key to designing Europe’s semiconductor technology strategy is understanding the history, technologies, and dynamics of the semiconductor industry as well as understanding industrial policies regarding semiconductors in the USA and China. What are the different options for Europe if the technological separation continues?

Supranationalismi, Kiina-Amerikka -teknologioiden erkaantuminen ja puolijohteet: Ensimmäiset havainnot

Tiivistelmä

Globaalit vaikutusvoimat ovat muovanneet maailmaa teollisella ja digitaalisella aikakaudella. Globalisaation ajankohtaisessa näkymässä tiedostetaan kolmen ison taloudellisen, kansallisen ja tuotannollisen blokin (USA, Kiina ja Euroopan unioni) kasvu. Tässä isossa kuvassa Kiina kilpailee USA:n kanssa ollakseen maailman suurin talous.

Viime aikoina USA:n ja Kiinan välinen kauppasota on keskittynyt digitaalisiin teknologioihin, minkä seurauksena maiden teknologinen kehitys on erkaantumassa (ns. teknologiaero). Lisäksi käynnissä oleva teknologioiden kahtiajako aiheuttaa häiriöitä puolijohdeteollisuuden ainutlaatuisissa sekä strategisesti tärkeissä globaaleissa arvoketjuissa.

Määrittelemme digitaaliset teknologiat pinona (engl. ”technology stack”), jossa integroidut laitteistot ja ohjelmistot mahdollistavat useita laskentaan perustuvia järjestelmiä ja sovelluksia. Helpomman toistettavuuden takia keskustelu ohjelmistoista ja digitaalisista järjestelmistä nähdään osittain epäolennaisena, kun halutaan ymmärtää teknologiaeroa. Merkityksellinen kahtiajako tulee tapahtumaan pinon alimmissa kerroksissa – toisin sanoen tieto- ja pääomaintensiivisessä puolijohdeteknologiassa, -suunnittelussa ja -valmistuksessa.

USA:n ja Kiinan välinen puolijohdeteknologian ero voi asettaa Euroopan valinnan eteen, mikä vaikuttaisi erityisesti Suomen kaltaisiin pieniin avoimiin talouksiin. Euroopan puolijohdestrategian suunnittelussa on tärkeää ymmärtää puolijohdeteollisuuden historia, teknologiat ja dynamiikka sekä myös USA:n ja Kiinan puolijohteisiin liittyvät teollisuuspolitiikkatoimet. Mitkä ovat Euroopan vaihtoehdot, jos USA:n ja Kiinan välinen teknologinen kehitys jatkaa erkaantumistaan?

Julkaisun tietoja

Tuloksia tutkimuksista
Teollisuuden digitaalinen murros
BRIE-ETLA 2019-2022
Tutkimusryhmä
Yritysten uudistuminen
Sarja
ETLA Working Papers 82
Päiväys
10.09.2020
Avainsanat
Puolijohteet, Puolijohdeteollisuus, Digitaalinen teknologia, Teknologiapino, Kiina-USA -teknologiaero, Teollisuuspolitiikka
Keywords
Semiconductors, Semiconductor industry, Digital technology, Technology stack, Sino-American technology separation, Industrial policy
ISSN
2323-2420, 2323-2439 (Pdf)
JEL
L16, L52, L63, L86
Sivuja
20
Kieli
Englanti