Mitä jos teknologiasota jatkuu? Eurooppa voi joutua valitsemaan puolensa, mutta sillä on seurauksensa

Yhdysvaltojen ja Kiinan välisen teknologiasodan jatkuminen saattaa pakottaa Euroopan tekemään strategisia valintoja, pohditaan tuoreessa tutkimuksessa. Kahden suurvallan teknologioiden eriytyminen toisistaan voi tarkoittaa sitä, että Euroopan on valittava puolensa. Tästä taas voi seurata tuonti- ja vientimarkkinoiden sulkeutumisia sekä uudenlaisia haasteita yrityksille niin tuotteiden suunnittelun, hankinnan kuin valmistuksenkin kannalta. Avoimelle taloudelle, kuten Suomi, markkinoiden katoaminen olisi todella suuri riski. Tutkimuksessa painotetaankin, että Euroopan ja sen yritysten olisi varauduttava jo nyt tulevaan.

Yhdysvallat on kieltänyt jo aiemmin Huawein ja sen teknologian käyttämisen yleisesti koko maassa, ja nyt mustalle listalle on päätynyt myös kiinalainen videosovellus TikTok. Yhdysvallat on myös estänyt Kiinaa käyttämästä yhdysvaltalaista teknologiaa, mikä on pakottanut Kiinan panostamaan oman teknologiansa kehitystyöhön. Tuore ETLA-tutkimus Supranationalism, Sino-American Technology Separation, and Semiconductors: First Observations (ETLA Working Paper 92) tarkastelee, millaisia vaikutuksia Kiinan ja Yhdysvaltojen teknologiasodan tai teknologioiden eriytymisen jatkumisella mahdollisesti olisi Euroopalle ja Suomelle.

Jos Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen teknologiasota jatkuu ja maiden hyödyntämät teknologiat alkavat eriytyä voimakkaasti toisistaan, voi Eurooppa joutua valitsemaan, kumman suurvallan teknologiaa se jatkossa käyttää. Eriytymisestä voi myös seurata se, että aikaisemmin Euroopassa valmistettuja tuotteita voidaan joutua suunnittelemaan ja valmistamaan paikallisemmin erikseen amerikkalaisille ja kiinalaisille markkinoille. Tämä taas vaatisi yrityksiltä nykyistä enemmän resursseja tuotteiden suunnitteluun, hankintaan ja valmistukseen.

Tähän mennessä Euroopan asema Yhdysvaltojen ja Kiinan välissä on ollut pääasiallisesti neutraali ja se on pystynyt valitsemaan, kumman maan teknologiaa se käyttää. Yhdysvaltalaisen tai kiinalaisen teknologian valitseminen voi kuitenkin jatkossa sulkea Euroopalta tärkeitä markkinoita. Suomen kaltaiselle avoimelle taloudelle tuonti- ja vientimarkkinoiden sulkeutuminen voisi olla tuhoisaa. Euroopan neutraalin aseman ansiosta Suomi on pystynyt tähän asti valitsemaan, mihin se teknologiaansa vie ja näin edistämään kansainvälistä kauppaansa.

Puolijohteet on otettava mukaan keskusteluun

Tutkimuksessa esitetään, että Euroopalla on vaihtoehtona myös lähteä kehittämään omaa teknologiaansa ja erityisesti niin sanottuja puolijohteita, jotka ovat nykyaikaisen elektroniikan perusta ja joita löytyy kaikista elektronisista laitteista tänä päivänä. Tähän asti puolijohdeteollisuus on ollut Yhdysvaltojen hallussa. Euroopan oma teknologiakehitys voi kuitenkin viedä jopa kymmeniä vuosia, mikä tarkoittaisi jälkeen jäämistä teknologisessa kilpailussa.

Kuinka sitten Kiinan ja Yhdysvaltojen väliseen teknologiasotaan pitäisi Euroopassa suhtautua?

Etlan johtavan tutkijan Timo Seppälän mukaan pitkällä aikajänteellä on hyvä, että markkinoille saadaan toinen vaihtoehto Kiinan kaltaisesta toimijasta. Eurooppaa ja sen yrityksiä hän kannustaa kuitenkin nyt reagoimaan ja ottamaan puolijohteet osaksi keskustelua kokonaiskuvan ymmärtämiseksi.

– Euroopan on alettava pohtia, mitä se tarkoittaa, jos puolijohteiden kannalta päädytään amerikkalaisen ja kiinalaisen teknologian eroon. On myös pohdittava, millainen on Euroopan strategia tässä tapauksessa: valitaanko toisen maan teknologia ja voiko se valinta olla este viennille, huomauttaa Seppälä.